ژاپن ,آموزش ,مدارس ,دانش ,تاکید ,فرهنگ ,فرهنگ آموزش ,دانش آموزان ,مدارس ژاپن ,آفتاب تابان ,سرزمين آفتاب ,ژاپن پرداخته، درس‌هایي ,سرزمين آفتاب ت

فرهنگ آموزش در ژاپن

:: فرهنگ آموزش در ژاپن
ژاپن ,آموزش ,مدارس ,دانش ,تاکید ,فرهنگ ,فرهنگ آموزش ,دانش آموزان ,مدارس ژاپن ,آفتاب تابان ,سرزمين آفتاب ,ژاپن پرداخته، درس‌هایي ,سرزمين آفتاب ت

 فرهنگ آموزش در ژاپن

دکتر ابوالفضل بختیاری

پژوهشگر  فرهنگ ژاپن

...................

۱ – اهمیت بسیار زیاد مردم و دولت ژاپن به آموزش و پرورش (دولت ژاپن بیشترین سهم از تولید ناخالص ملی را صرف دوره های آموزش پیش دبستانی و ابتدایی می کند)

۲ – تاکید بر کارگروهی (تیمی)- (ووگل ۱۹۷۹، لوئیس ۱۹۹۵، سرکارآرانی ۱۳۸۱، بختیاری ۱۳۸۷)

۳ – انعطاف فکری و نوپذیری نوسازی اعجاز آمیز ژاپن(ووگل ۱۹۷۹)

۴ – نظام آموزشی کارآمد – کیفیت بالای آموزش (هرمان کان)

۵ – پشتکار، صبر و حوصله، انضباط درونی

۶ – احترام به دیگران

۷ – روح همکاری دسته جمعی

۸ – انضباط و شوق به کار

۹ – ثبات

۱۰ – شوق یادگیری

۱۱ – اخلاق کار و تلاش

۱۲ – در زمینه مدیریت، ژاپنی ها به رهبری جمعی گرایش دارند

۱۳ – تاکید بر جنبه ی کاربردی آموزش

۱۴ – شیوه آموزش عملگرا، تاکید بر آزمایش و پژوهش

۱۵ – دانش آموزان در کارهای مدرسه مشارکت فعال دارند (تعاون، همراهی گروهی)

۱۶ – مدرسه در ژاپن محل زندگی دانش آموزان است

۱۷- در مدارس سعی در بالابردن “اعتماد به نفس” فراگیران(دانش آموزان) است

۱۸ – مدارس ژاپنی تلاش برای رشد خلاقیت، رشد روحیه کارگروهی می کنند

۱۹ – بازی های آزاد در مدارس مورد توجه است

۲۰ – مدارس ژاپنی- بچه ها را برای زندگی در جامعه تربیت می کند

۲۱ – پرورش حس اعتماد به نفس

۲۲ – شکوفائی خلاقیت

۲۳ – مشارکت و درگیرکردن بچه ها به صورت عملی

۲۴ – پرورش حس مسئولیت پذیری

۲۵ – تاکید بر رفاقت بین دانش آموزان به جای رقابت

۲۶ – تاکید بر دوستی و همکاری بین بچه ها

۲۷- همکاری در نظافت مدرسه

۲۸- همکاری بسیار نزدیک خانواده (اولیاء) با مدرسه

۲۹- تاکید بر دوستی و رفاقت در مدارس (لوئیس ۱۹۸۵)

۳۰- توجه به خودفرمانی یا خود مدیریتی (لوئیس)

۳۱-تاکید  بررشد اجتماعی(بنجامین ۱۹۹۷)،سهم زیادی از آموزش در ژاپن به زندگی اجتماعی و رشد اجتماعی می پردازد

۳۲- ایجاد فرصت های مساوی برای همگان

۳۳ –آموزش  (پرورش) تمامی کودکان با یک روش

۳۴- معلمان مربی اند نه مستبد (معلم در نقش هادی و راهنما)

۳۵- در مدارس ژاپن تفریح و شادی ضروری است

۳۶- در مدارس با تفریح و شادی دانش آموزان را وارد به مشارکت و همکاری می کنند

۳۷- در ژاپن کلاسها به گروه های کوچک تقسیم می شود

۳۸- ژاپنی ها کوشیده اند شادی و لذت را به فرایند یادگیری بیامیزند

۳۹- در کلاسهای درسی ژاپن تعارض و دشمنی بین معلم و شاگرد وجود ندارد

۴۰- هیچ دانش آموزی در ابتدایی مردود نمی شود – هیچ دانش آموزی از مشارکت در فعالیت ها منع نمی شود (بنجامین ۱۹۹۷).

----------------------------------------

جستاری به فرهنگ آموزش در مدارس ژاپن | مرکز مطالعات ژاپن

دكتر ابوالفضل بختياري: در اين نوشتار كه نويسنده طي چندين سال به مطالعه و مشاهده سرزمين آفتاب تابان (ژاپن) پرداخته، درس‌هایي از فرهنگ آموزش و مدارس ژاپني ها

جستاری به فرهنگ آموزش در مدارس ژاپن | مرکز مطالعات ژاپن

دكتر ابوالفضل بختياري: در اين نوشتار كه نويسنده طي چندين سال به مطالعه و مشاهده سرزمين آفتاب تابان (ژاپن) پرداخته، درس‌هایي از فرهنگ آموزش و مدارس ژاپني ها

منبع : http://japanstudies.ir/post/753

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : ژاپن ,آموزش ,مدارس ,دانش ,تاکید ,فرهنگ ,فرهنگ آموزش ,دانش آموزان ,مدارس ژاپن ,آفتاب تابان ,سرزمين آفتاب ,ژاپن پرداخته، درس‌هایي ,سرزمين آفتاب ت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : فرهنگ آموزش در ژاپن


دموکراسی ,آزادی ,حقوق ,اساسی ,بیان ,دینی ,قرآن کریم ,قانون اساسی ,آزادی بیان ,رعایت حقوق ,جامعه بشری

اصول وارکان دموکراسی

:: اصول وارکان دموکراسی
دموکراسی ,آزادی ,حقوق ,اساسی ,بیان ,دینی ,قرآن کریم ,قانون اساسی ,آزادی بیان ,رعایت حقوق ,جامعه بشری

 اصول وارکان دموکراسی

1- اصالت فرد: 

درد موکراسی جدید  ، بخصوص درد موکراسی لیبرال ، فرد بعنوان یک اصل درنظرگرفته شده است وبراین عقیده هستند که تمام فعالیت های دولت دموکرات وجامعه که دموکراسی درآن حاکم است ، باید تأمین سعادت افراد انسانی باشد . اگرافرا انسانی از اهمیت درجه اول در دولت برخوردار نباشد دیگر آن دولت ، دولت نیست ودر حقیقت دموکراسی وجود ندارد. اگربخواهیم جامعه را اصلاح نمائیم باید روی افراد تکیه نمائیم واصلاحات راازافراد  شروع کنیم وحتی می گویند: درتمام عرصه ها فرد اصل است و جامعه واجتماع اصلاً وجود نداردبلکه اعتباری وفرضی ا ست. آنچه که واقعا وجود داردفرد است  وباید درخدمت فرد بود.   وهرچه فرد در زندگی خصوصی واجتماعی خویش بخواهد بایدحمایت شود، مشروط براینکه مزاحم دیگران ونقض حقوق دیگران نباشد واین عین دموکراسی است.

 

رابطه د ین درمورد اصالت فرد ،با دموکراسی:

     دین اسلام بعنوان بهترین دین وکاملترین دین درمورد فرد انسانی،  برنامه های دقیقی را ارائه کرده است واعلام میکندکه فرد، درجای خودش اصالت دارد و بعنوان یک اصل قدعلم میکند. که موارد زیاد است.

وخواسته است بادرنظر داشت رأی فرد واصالت فرد، اهمیت خاص افراد انسان را بیان کند ونیز به جهت رشد استعدادهای افراد بشر،ا صالت راازآن افراد دانسته تا باعث رشد و رسیدن افراد بشر،به کمال گردد.

برنامه های دینی می گوید افراد انسان می تواندآذادوهرقسمیکه دلش می خواهدرندگانی کند ، مشروط براینکه باعث نابودی شخصیت انسانی خودش ودیگران  نگردد. ولی دین اسلام با درنظر گرفتن اصالت فرد، اصالت جمع را نیز بیانکرده است  وگفته است ، اگر هدف، رسیدن انسان به کمال و سعادت باشد نیل به این هدف  اساسی  درسایه زندگی فردی میسرنیست وفقط درسایه زندگی اجتماعی وجمعی میسراست .

     پس هم فرد درجای خودش اصالت دارد وهم جمع  بعنوان یک اصل انکار ناپذیروموثردررشدوترقی افرادجامعه مطرح است .

 

     نقض رکن اول دموکراسی نسبت به برنامهای دینی :

دانسته شد که دموکراسی قائل به اصالت فرد است ودین قائل به ا صالت فرد واجتماع.

دلیل نقض دموکراسی لیبرال که اولین اصل ازصولش، اصالت فرد است این است که درحقیقت  یک واقعیت کاملاً معلوم ومشهود راانکارکرده است که آن عبارتست از جامعه وزندگی اجتماعی . چون یکی ازاموری که برخی اندیشمندان بعنوان یک امرفطری پنداشته اند،مساله زندگی اجتماعی است که ازآن تعبیرات مختلف (انسان مدنی بالطبع است ویاانسان اجتماعیابالطبع است ) شده است ومی توان گفت که اگرزندگی اجتماعی، یک امرطبیعی هم نباشد،حداقل یک امرضروری دررشدوشکوفائی وتکامل افرادبشری هست و وجود دولت ها وافرادمتخصص دربخشهای  اموری هستند که افرادبشری به انهانیازمندند ودرکل رفع نیازهای جامعه بشری فقط درسایه اجتماع قابل حل است  وانسان ضرورت داردکه برای رفع آن نیازها، تن به یک زندگی اجتماعی بدهد. لذا زندگی اجتماعی یک واقعیت و حقیقت است و زندگی اجتماعی درعرض زندگی فردی بعنوان یک رکن اساسی وبال صعودبسوی تمدن بشری است وبرای سیرو صعودبسوی قله های رستگاری، رشد ،تکامل وپیشرفت دوبال اساسی بنام زندگی فردی وزنگی اجتماعی ضرورت است ، اگریکی از بالها نباشد پرواز کردن بسوی پیروزی محال است.

 

 2- برابری: 

رکن دیگری دموکراسی، برابری است ومی گوید انسان در انسانیت خودش با همدیگرحقوق مساوی دارند وهیچ یکی بردیگری برتری وتقدم ندارد. درعرصه سیاست وحقوق همه شهروندان در برابر قانون نیز مساوی ا ند ودموکراسی زمینه مساوی سازی را برای انسانها فراهم می کند.

    وجالب هم است واقعاً چون درجامعه ای عدالت پیاده می شود که برابری وجود داشته باشد. اگربرابری نباشد درعوض تبعیض باشد دیگر ازعدالت خبری نخواهدبود.

 

رابطه دین و دموکراسی درمورداصل برابری:

   در دین اسلام اگر دقت شود ازمتن آن اصل بنام برابری دانسته میشود که می گوید: (فرق بین عرب وعجم نیست مگر بتقواه ) یعنی عرب وعجم سیا سفید وتمام انسانها وبشر با همدیگرفرق ندارند وبرابر اند ولی تفاوت در کجاست وملاک برتری وتقدم چیست ؟ هرکه تقواه بیشتر داشته باشد ازعظمت بیشتربرخورداراست. برای اینکه خوداگررعایت شودوملکه تقوادرافرادانسانی بوجودآید خود باعث پیدایش واستقرارعدالت وبرابری دربین انسانهامیگردد .

     مااگربه  رفتار رهبراین دینی وجانشینان آنها توجه داشته باشیم و بررسی نمایم سراسری زندگی ورفتارشان پور از برابری است حضرت پیامبر(ص) می آید درعرصه سیاسی پسربچه دوازده ساله را باانسانهای تنو مند وپرقدرت دریک صف قرار می دهد درحالیکه درجامعه امروزی که دادازبرابری میزنند، برابری آن فرد تنومند وسرمایه دار، با یک بچه دوازده ساله فقیر ننگ حساب می شود .

     رهبری دینی دیگر، وقت بیت المال راتوزیع میکند، بطور برابر ومساوی وبدون  تفاوت، برادرش صدا بلند می کند، من برادر تو هستم و ازچشم نابینا، امید وارم حق بیشتری به من بدهی، رهبردینی، صدا میکند برادرمن، نزد من بیا ودست دراز کن تا سهم شمارا بدهم وقت برادر دست دراز میکند آهن داغ بدستش می گذاردو فغان ونعره برادر بلند میشود، برای برادرش می گوید تاب وتوان این آهن داغ را نداری آیا توان وتاب سوختن درآتش جهنم را داری؟!  این برابری ومساوات است این دموکراسی حقیقی است که عالم باید درس بگیرد.

       پیامبر بلال حبشی را همانند سلمان، دریک قطار وردیف قرار میدهد وخود نشا  نگر  برابری است.

بناءً رابطه ای بسیار نزدیک وتنگاتنگ بین دین ودموکراسی ،درمورداصل برابری وجود دارد.        برابری دینی ازفرامین الهی است که چندهزارسال قبل دربین جامعه بشری عرض وجودکرد وبرابری دموکراسی یکی ازتجربیات بشردر قرنهای گذشته بوده که بخاطرفرار از نابرابریهای ظالمانه ومستبدانه  .

 

3- آزادی:

یکی دیگر ازارکان دموکراسی آزادی است. درواقع دموکراسی که آزادی نداشته باشد آن دموکراسی نیست بلکه عین استبداد است. آزادی که لیبرال درنظر دارد این گونه است (آزادی بشر،باید مطلق باشد مگراینکه به آزادی دیگران خدشه وارد کند.) درمورد تعریف آزادی نظریه های گوناگون ارائه شده است ولی آنچه درکل ازتعریفات وبیانات استفاده می شود،آزادی که  دردموکراسی بعنوان یک اصل اساسی مطرح است  یعنی آذادی بدون قید وشرط فقط با داشتن یک قید که ضرر به دیگران نباشد.

رابطه دین با دموکراسی درموردآذادی : دین مقدس اسلام عین آزادی است . قرآن کریم بعنوان قانون اساسی دین می اید وباصراحت بیان میکند که (اکراه واجبار دردین وجود ندارد) اولین کلمه اسلام بانفی هر استبداد شروع میشود که معنی اش دادن آزادی برای انسان می باشد اما آزادی مطلق نه، زیرا آذادی مطلق درهیچ دین ومکتبی قابل قبول نیست و آزادی ازداخل خودش قیدوشرطی را دارا می باشد که هیچگونه منافات با اصل آزادی ندارد ودانشمندان براین عقیده اند که آزادی، بین بی بندباری وبرده گی، که این دو مخالف با فطرت انسانی است قرار گرفته است. درحقیقت همان حالت وسطی را بیان می کند که نه افراط ونه تفریط ، بلکه حد وسط که این یکی از آموزه های دینی است وامت اسلامی رابه عنوان امت وسط معرفی میکند.

بناءً دین، مخالف آزادی نیست بلکه موافق بوده وبرای پیروانش توصیه مبارزه علیه استبداد وظلم را می نماید.

 

خود عمل پیامبر در دوران حکومتش، نشانگر اصل بنام آزادی است. آزاد سازی برده ها یکی از برنامه های مهم دوره حکومت پیامبر است. درکل می توان گفت ، بین دین و دموکراسی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

 

انواع واقسام آزادی در دموکراسی :

الف: آزادی عقیده.

دموکراسی  میگوید اگرواقعاً دموکرات باشیم باید عقیده خود را بصور جزمی گرفته واز دیگران را دفع نکنیم. بلکه یکنوع آزادی  عقیده باید درما حکومت کند والا دموکراسی معنی ندارد.

     آزادی عقیده یعنی آزاد بودن عقایدگوناگون واحترام به عقایددیگران درجامعه . واین باعث بقای اقلیت های دینی ومذهبی می گردد.

      معنی عقیده اینکه: آنچه در ذهن  وروان انسان گره وپیونده خورده باشد. واینکه منشأ این عقیده چیست؟ باید گفت بیشتر ازدوچیزنمی باشد: یاناشی ازخرافات است، یاناشی ازتعقل وتفکرواندیشه سالم.

دموکراسی می گوید درعقیده خود آزاد می باشی ولو آزادی ، ناشی ازخرافات باشد. دیگران حق تجاوز به عقیده شما ندارد.

رابط دین با د موکراسی درمورد آذادی عقیده : در دین مقدس اسلام اگر دقت شود بخوبی دانسته میشود که آزادی عقیده وجود دارد. (قرآن صریحاً استبداد درعقیده داشتن را نفی میکند.) یعنی کسی که عقیده غیر دینی داشته باشد حاکم اسلامی بخاطر عقیده اش نمی توانداورامجازات کند ولی زمانیکه از عقیده غیردینی خود، تبلیغ کرد،حاکم بجرم تبلیغ عقیده ای خرافی، می توانید مجازات کند. لذا دانسته میشود که دین رابطه اش با آزادی عقیده روشن وشفاف ومثبت است.

 

ب: آزادی بیان.

د موکراسی می گوید باید صداهای موافق ومخالف بلند باشد وکسی حق ندارد که صدای مخالف را نابود کند واین آزادی را از آن سلب نماید. که می توان گفت جوهره دموکراسی آزادی بیان است. ماده (9) قانون حقوق بشر درهمین مورد اختصاص داده شده است. اما اینکه آزادی بیان بصورت مطلق است یا باشرایط وقیودی؟ دراین مورد حد اکثر ازدانشمندان گفته اند که آزادی بیان با  عده شرایط پذیرفته است ونه بشکل مطلق.

    آزادی بیان زمانی مشروع است که مخالف مصالح ملی ونابود کننده شخصیت دیگران نباشد وباعث ترویج مسائل خرافی نگردد.

رابطه دین با دموکراسی درموردآذادی بیان : در آموزه های دینی خداوند می گوید (مابرای انسان، بیان،آموختم )نشانگر این است که بیان کردن یکی ازجمله داده های الهی است، وکسی حق ندارد که از انسان بگیرد مگر درموارد خاص. بیان است که باعث ترقی وپیشترفت انسان می شود. آزادی بیان یکی از مسائلی حیاتی درجوامع انسانی است که دراین مورد دین ودموکراسی همسوه وهم نظر است.

 

ج: آزادی مطبوعات :

 یکی ازارکان بسیارمهم دموکراسی آزادی مطبوعات ونشرات است. انسانها آزاد است که افکار واندیشه های خودشان را ازطریق مطبوعات و وسایل نشراتی بدست نشربسپارد. البته درقسمت نشرات ومطبوعات باید گفت که، مطبوعات ونشرات یکی از وسایل بسیار بزرگ تبلغاتی ودرحقیقت زبان و بیان یک دولت واندیشمندان است. درکشوریکه داد ازدموکراسی سرداده میشود اگر آزادی مطبوعات وآزادی نشرات نباشد درحقیقت در آن کشوردموکراسی وجود ندارد.

 

رابطه دین با دموکراسی درمورد آذادی مطبوعات :  در دین اسلام که اکمل ادیان الهی است درآن حرف از(قلم) به میان آمده ، حتی به آن سوگند یاده شده ازطرف خداوند،زیرا قلم دردین اسلام  ازقداست اساسی برخورداراست. البته قلم درحقیقت، وسیله ای برای نشرات ومطبوعات است وبرایش اهمیت  بس بزرگ قرار داده شده است. واین خودش نشان آزادی نشرات ومطبوعات دردین مقدس اسلام است. اگردقت شود تاریخ انسانهای قبل ازخط وبعد ازخط ، کاملاً متفاوت است. وخط نوشتن ونشرات خودش یکی ازارکان تمدن بشر به حساب می آید. کاشف خط درجامعه بشری یکی از سفیران الهی است درحالیکه دین اسلام اکمل آن ادیان گذشته الهی می باشد بطریق اولی، آزادی مطبوعات را درنظرگرفته است. وکسی حق ندارد مزاحم بشود مگر درموارد که نشرمطالب ضد دینی باشد. برای اینکه نشر مسائل ضد دینی درواقع برای نظم عمومی ضربه وارد میکندو باید جلوگیری شود وحتی در مواردی باید مجازات شود.

بناءً دین ودموکراسی ، درموردآزادی مطبوعات ونشرات نیزارتباط تنگاتنگ دارد.

 

4 ـ تفکیک قوا:

یکی ازاصول اساسی دموکراسی ، مسئله تفکیک قواه است وخصوصآً درشرایط امروز. اولین کسی ازلحاظ تاریخی ، بحث تفکیک قواه را بیان کرد(منتسکیو) بود و تفکیک قواه بدین معنا است که یک دولت دموکراتیک باید قوه قانونگذاری (پارلمان) مشخص وقوه قضائیه مشخص وبصورت جداگانه ونیز قوه مجریه ای معین که به آن حکومت گفته می شود،داشته  باشد. اگراین سه قوه بصورت مشخص نباشد، دیگر دموکراسی وجود ندارد ومسئله مشکل آفرین است اگرچه بحث اینکه رابط دین وقواه باهم چگونه باشد؟ ومنشأ صلاحیت هایش ازگجاست؟ ومباحث دیگری که وجود دارد ،ضرورت به بحث نیست وفقط باید گفت که اصل این بحث مهم واساسی است که خود وجود سه قوه وآنهم بصورت مشخص با صلاحیت ها ومسؤولیت ها، چگونه است؟

 دین وبحث تفکیک قوا: اصلاً بحث ازتفکیک قوا،یگانه هدف آن ایجاد نظم وخدمات عمومی  ورسیدن بشر، به گشمده خودش، یعنی عدالت است. چون قوه قانونگذار،باید به صورت مشخص، به امرقانونگذاری خودش، رسیدگی کند وقانونی را ارائه کند که باعث برپا شد ن عدل وعدالت دربین اجتماع شده وباعث احقاق حقوق همه جامعه گردد. وقوه مجریه قانونی را که قوه مقننه تصویب کرده است باید اجراء وازخطوط مرزی کشور بصورت درست دفاع ومحافظت کند. و حکم قوه قضائیه رادرمورد مجرمین ، تطبیق واجراکند . وقوه قضائیه طبق تشخیص خودش دعاوی ومسایل قضای کشور را،براساس قوانین نافذه کشور انجام دهد. درکل هرسه قوه به همکاری همدیگر، مردم وکشورشان را به صلح، ترقی ،تکامل وقانونمندی برسانند.

    به کرات اشاره شدکه یگانه هدف دین ،رسانیدن انسان به مرحله کمال مطلوب است. ویکی اززمینه سازهای نیل بشر،به رشدوکمال، وجودنظم اجتماعی است ونظم اجتماعی، بوجونمی آید، مگرباوجودتشکیلات موفق که دارای قوای سه گانه باشدا.

دین اسلام برنامه های بسیار عالی دراین مورد، هم درعرصه اجرائیه وهم درعرصه مقننه وهم درعرصه قضاء دارد. وبیشترروی قوه اجرائیه تکیه کرده است و بصراحت می توان گفت که هیچ حکومت دموکراتیک منهای دین، از آن غنامندی که دین اسلام دارد،برخوردار نیست وبرخی شرایط را درنظرنگرفته است . وهمانطور درمورد قوه قضائیه نکاتی دردین بیان شده  که اگر پیاده وتطبیق شود، ریشه بی عدالتی  درجهان خشکانده خواهدشد ودرقسمت مقننه که یگانه راه حل مشکلات جامعه بشری همین مورد است، برای اینکه مجریه وقضائیه دربرنامه کاری خودشان همان قانونی را که قوه مقننه  تصویب کرده است ،اجراء کرده ومعیارصدورحکم قرارمیدهد. که دین اسلام آمده چیزی را بنام اجتهاد بیان کرده است که واقعاً حد اکثرمشکل جامعه بشری درعصرغیبت، از این طریق حل می شود.

     بناءً رابطه بسیار نزدیک وجودداردبین دین ودموکراسی، درقسمت تفکیک قواه غنامندی بیشتر دین،دراین مورد احساس میشود.

 

5- قانون اساسی:

اصل پنجم ازاصول دموکراسی، قانون اساسی است که درتعریف قانون اساسی  گفته شده :( مجموعه قواعد ومقررات که مدون یاغیرمدون بوده وازسوی مرجع ذی صلاح، به منظوراستقرار، انتقال واجراء قدرت، تصویب گردیده است ) البته بایدتوجه داشت که یکی ازمباحث بیسیارعمده واساسی، بحث ازحقوق شهروندان یک کشوراست ودموکراسی میخواهد حقوق شهروندان به وجه احسن آن رعایت شودوچیزیکه حقوق افراد را درنظرگرفته است حقوق مدنی است درحالیکه حقوق مدنی پایه واساسش، قانون اساسی است که همه جوانب را درنظرگرفته است. لذا اگر قانون اساسی نباشد وآنهم بصورت دموکراتیک که حقوق همه را درنظرگرفته باشد، دیگر قانون مدنی نیست ودرنتیجه، بی عدالتی درقسمت حقوق شهروندان روخ خواهدداد.

رابطه دین باقانون اساسی دموکراسی: البته درکل باید گفت قانون اساسی غنی است که تمام حقوق جامعه شیوه استقرار، انتقاواجراء قدرت را درنظرگرفته باشد که درحقیقت همان برنامه کامل برای زندگی افراد واجتماع انسان را دارا باشد والا ناکافی است وخداوند برای حل مشکل زندگی بشرقانون اساسی فرستاده است که جاویدانه ودرعین حال ازکمال نهای برخوردار است.

    قرآن کریم خود قانون اساسی است که فوق همه قانونهای اساسی موجود در کشورها است  و  پیشرفته ترین قانون هم  هست . اما اینکه بصورت مشخص و واضح بصورت بیان ماده قانون مروج درشرایط امروزباشد، کلید همین بحث، وجود مجتهدان دینی دانشمندان ومتخصصین علم حقوق اند که باید احکام دینی راتقنین نمایندوبه جهت آسان شدن مراجعه به قوانین الهی احکام الهی رابه شکل موادقانونی بیان نمایند. پس درموردقانون اساسی، دین وموکراسی سازگاری کامل دارد وبین آن دومشکلی نیست البته بایدتوجه داشت که، پویائی ازآن قواعد ومقررات دینی است برای اینکه ازمنبع الهی سرچشمه گرفته است.

 

6- رعایت حقوق بشر:

اصل ششم دموکراسی که امروزه طرفداران دروغین زیادی دارد رعایت حقوق بشراست دردموکراسی. درتعریف حقوق بشرباید گفت که: (مجموعه قواعد حقوقی که برای انسان ازحیث که انسان است درنظرگرفته باشد) است. درشرایط امروزه درهرجاکه حقوق بشرنقض شده است درواقع دموکراسی نابود وسرنگون گشته است. لذا یک رکن اساسی دموکراسی، رعایت حقوق بشراست.

رابطه دین بادموکراسی در باره رعایت حقوق بشر: هدف حقوق بشراگر واقعاً رعایت کردن حیثیت انسانی باشد وحفظ کرامت انسانی که این نکته را دین بسیار بصورت واضح وروشن بیان کرده  ودرنظرگرفته است. خداوند می گوید: (ماتاج کرامت وعزت برانسان دادیم). واگرواقعاً د قت شود تمام برنامه های دینی بخاطرانسان وانسانیت است  اگرکتاب می آید، اگرپیامبر وسفیران الهی می آید همه اش برای حفظ کرامت وحیثیت انسانی است. ودین و برنامه های دینی همه اش اگرواقعا دقت شود، برای رعایت حقوق انسانها وبشریت است. بناءً حقوق بشری که بر مبنای رعایت حقوق انسانی افرادبشر ازحیث انسان بودن باشد، دین کاملاتاییدمی کند وسازگار است. نه آن ادعاهای دروغین غربی که هدف اصلی شان زیرسؤل قراردادن انسانیت انسان است .

دراسلام عزیزرعایت حقوق انسانی دیگران، یکی ازشرایط متدین بودن ومسلمان بودن است که اگر رعایت نشود درحقیقت مجرم محسوب میشود وازسوی حاکم اسلامی باید طبق جرم آن مجازات شود.

دانسته شد که ارکان دموکراسی کدام ها است؟ ونیزمقایسه وبررسی شدرابطه دین ودموکراسی درموردهمه آن ارکان واصول وبه اثبات رسیدکه دین ودموکراسی به معنی صحیح کاملاویادراکثرموارد باهم وسازگار است.

 

بخش سوم

نتیجه بحث

     دربخش اول مباحث درباره دین ودرقسمت دوم شناخت درباره دموکراسی وبررسی ارکان ومقایسه آن با مسایل دینی بحث وبررسی نمودیم مناسب است دربخش سوم نتیجه بحث را بیان نمایم.

سوال اصلی بحث چگونگی رابطه بین دین ودموکراسی بود که تقریباً دربخش اول ودوم تاحدی جواب گفته شد. اما جواب که مشخص وروشن باشد چونین خواهد بود:

رابطه بین دین ودموکراسی ازمباحث بسیار جدی است که عده از دانشمندان قائل به بودن رابطه بین دین ودموکراسی اند ولی عده دیگری قائل به عدم وجود رابطه اند. اما ازتحقیقات وبررسی های انجام شده، دانسته شد که دین ودموکراسی باهم مرتبط است وسازگاری دارد.

    امروزه وجود هیچکدام ازآنها ،قابل انکار نیست واز لازمه زندگی بشراست. دین برای رشد وترقی وتکامل بشر درهر عصر وزمان آمده است وبا اصول کلی وشفاف دموکراسی که ازجمله مسائل تجربه شده چند هزار ساله بشری جهت مبارزه علیه ظلم وبیداد گری است وآن نیزدرحقیقت در راستای تکامل بشری قد علم کرده است،هماهنگی وسازگاری کامل دارد. پس هدف اساسی هردویکی است یعنی کمال انسانی وتحقق عدالت درجامعه بشری.

دین بعنوان یک اصل درزندگی انسان بحساب می آید ودموکراسی بعنوان روش  تطبیق  برنامه های دینی وشیوه های مبارزه علیه ظلم لذا روش باید براساس اصل انجام داده شودهیچگاه روش نمی تواندمغایرت بااصل داشته باشد.

     باید خاطرنشان کرد که دموکراسی لیبرال غربی، درحقیقت دموکراسی نیست وباچالشهای زیادی روبرواست ازجمله چالشهای آن ، می توان تعارض ارکان دموکراسی رابیان کردچون آذادی مطلق بابرابری تعارض دارد . لذا برای نجات جامعه بشری ازظلم واستبداد درشرایط وجهان امروز که قرن 21 است کارساز ومفید نیست.

     دموکراسی لیبرال غربی درآینده نزدیک خواهد ازهم فروپاشیدو براساس رشد فکری  بشرچاره ندارد جزاینکه ازدموکراسی بعنوان روش واز دین رابعنوان اصل کمک گرفته وپیروی نمایند. نه برعکس.

     بجا است که بگویم درافغانستان چگونه می شود دموکراسی را نهادینه کرد؟

باتوجه به ظرفیت جامعه شناختی افغانستان وسطح فرهنگی آن ،به نظرمن چندین راه برای نهادینه کردن دموکراسی وجود،داردازجمله :

1-  تلاش درجهت بالاه بردن سطح فکری وعلمی درافغانستان. که البته روشهای زیاد است ازجمله معلومات نسبی درمورد قانون اساسی افغانستان که واقعاً دراین مورد کارساز است ومسابقات علمی دراین  مورد ونشرمقالات وکتوب علمی.

2-  به اجراء گذاشتن وعملی نمودن دموکراسی بصورت تدریجی درافغانستان. که دراین مورد بازهم واقعاً اگر قانون اساسی فعلی تطبیق شود کاملاً کارسازاست ونتیجه بخش.

دو روش قبلی که درخود ممکن تفصیلاتی زیادی دارند، درنهادینه کردن دموکراسی در افغانستان کارساز ونتیجه بخش است .

(الحمدالله کما هواهله)

جان محمدبیانی ومحمدرضاذکی - کابل- خاتم النبیین(ص) (1388.2.22)

پانوشت:

(1) قرآن کریم ، سوره بقره  آیه 30.

(2) قرآن کریم ، سوره لقمان  آیه 20.

(3) قرآن کریم ، سوره مؤمنون آیه 14.

(4) قرآن کریم ،سوره حجرآیه 29.

(5) قرآن کریم ،سوره بقره آیه 257.

(6) قرآن کریم ، سوره روم  آیه 30.

(7) سیردرتعالیم اسلام .

(8) احیای فکردینی دراسلام .

(9) مذهب درشرق وغرب .

(10) فائده ولزوم دین .

(11) جهت معلومات بیشترمراجعه شودبه :

ـــ ادیان درجهان امروز، رابرت ویر، مترجم : دکتوررحیم گواهی .

ـــ آشنائی باادیان بزرگ ، حسن توفیقی .

(12) جهت مراجعه شودبه :

ـــ قرآن یاسنداسلام ــ ایة الله العظمی محسنی .

ـــ ویژگیهای کلی اسلام ــ دکتوریوسف قرضاوی .

 

فهرست منابع:

(1) قرآن کریم .

(2) آصفی،محمدمهدی،اندیشه سیاسی اسلام ،ترجمه :سرودانش،ثقلین ،1384.

(3) بی آزارشیرازی،عبدالکریم ،قرآن وطبیعت چ/دوم ،1349.

(4) بلاغی غزنوی ،حیات الله ،درآمدبردموکراسی ،قم :انتشارات قم ،1382.

(5) توفیقی ،حسین ،آشنائی باادیان بزرگ،تهران: سمت ،چ/9/1385.

(6) جوادآملی ،عبدالله ،دین شناسی ،قم :مرکزنشراسراء،چ/4/1385.

(7) حجازی ،فخرالدین ،نقش پیامبران درتمدن انسان ،تهران :بعثت ،چ/16/1360.

(8) عظیمی ،محمداکرم ،دین ودموکراسی ،کابل :مرکزمطالعات وتحقیقات راهبردی ،چ/2/1382.

(9) غزالی، ابوحامد،احیاءعلوم ا لدین،تهران :مهر،چ/3/1387.

(10) قرائتی ،محسن ،اصول عقاید،تهران :مرکزفرهنگی درسهای ازقرآن ،1384.

(11) محسنی ،محمدآصف ،قرآن یاسنداسلام .

(12) محمدی ،عبدالعلی ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ،کابل :خاتم النبیین (ص)، 1387

منبع : پنجره اطلاعات

 

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : دموکراسی ,آزادی ,حقوق ,اساسی ,بیان ,دینی ,قرآن کریم ,قانون اساسی ,آزادی بیان ,رعایت حقوق ,جامعه بشری
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اصول وارکان دموکراسی


بترسید ,علیه ,فرمود ,کرده ,سفارش ,خداوند ,بترسید درباره ,علیه السلام ,الله علیه ,دسته ناتوان ,پایان وصیت

وصیّتنامه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

:: وصیّتنامه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام
بترسید ,علیه ,فرمود ,کرده ,سفارش ,خداوند ,بترسید درباره ,علیه السلام ,الله علیه ,دسته ناتوان ,پایان وصیت

وصیّتنامه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

وصیتنامه حضرت علی علیه السلام را در کتاب های حدیث به اجمال و تفصیل به طور مختلف نقل کرده اند. که یکی را ابوالفرج نقل کرده است و در کافی مرحوم کلینی هم نظیر همین وصیت را که ابوالفرج روایت کرده نقل می کند (کافی ، جلد 7 صص 52 - 51 ) و در نهج البلاغه نیز (در ذیل نامه شماره 47 ) اجمالی از این وصیت ذکر شده و خلاصه ای از آن در کشف الغمه و روایات دیگر آمده که همه آنها را علامه مجلسی (ره) در بحارالانوار (جلد 42 ، صص 301 - 199 ) نقل کرده است و ما همان روایت ابوالفرج را که نسبتاً جامع تر از دیگران است برای شما در زیر نقل می کنیم.

این وصیّتنامه ای است که امیرالمومنین، علی بن ابیطالب بدان وصیّت می کند : گواهی می دهد که معبودی جز خدای نیست که یگانه است و شریک ندارد و نیز گواهی دهد که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بنده و رسول اوست ، که خداوند او را به راهنمایی و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان پیروزش کند، اگرچه مشرکان آن را ناخوش دارند ، درود و برکات خدا بر او باد (همانا نماز و پرستش و زندگی و مرگ من از آن خداوندی است که پروردگار جهان است و شریکی برای او نیست و بدان مامور گشته ام و منم از نخستین مسلمانان ؛ این قسمت از آیه های ۱۶۳ – ۱۶۲ ، سوره انعام اقتباس شده است)

ای حسن ! من تو را و تمام فرزندان و خاندانم و هرکسی که این وصیّت نامه به او برسد به تقوی و ترس از خداوندی که پروردگار شماست سفارش می کنم و باید نمیرید جز اینکه مسلمان باشید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید زیرا براستی من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمود : اصلاح دادن میان مردمان از همه ی نماز و روزه بهتر است و آنچه دین را تباه ساخته و از بین می برد افساد میان مردمان است ، ولا قوّه الا بالله العلیّ العظیم. به خویشان و ارحام خویش توجه داشته باشید و به آنان پیوند کنید، صله ی رحم کنید تا خداوند در روز قیامت حساب را بر شما آسان گرداند.

از خدا بترسید، از خدا بترسید، درباره ی یتیمان ، پس برای دهن هاشان به سبب سنگدلیتان نوبت قرار ندهید که گاهی سیر و گاهی گرسنه نگاهشان دارید.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی همسایگانتان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره ی آنان سفارش کرده و پیوسته درباره ی آنان توصیه می فرمود به اندازه ای که ما گمان کردیم برای همسایگان از همسایه ی خود ارث قرار می دهد و حرمت آنان به حدّی است که سهمی در مالشان برای همسایه تعیین کرده.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی قرآن مبادا کسی به عمل کردن بدان بر شما سبقت جوید.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی نماز زیرا که ستون دین شماست.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی خانه ی پروردگارتان (خانه ی کعبه ) مبادا تا زنده هستید آن خانه از شما خالی بماند ، که اگر رها شد مهلت داده نمی شوید و به عذاب دچار می گردید و اگر از شما خالی ماند ، کیفر خداوند فرصت زندگی به شما نمی دهد.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی روزه ی ماه رمضان زیرا که آن برای شما چون سپری است از آتش دوزخ.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی پیکار کردن در راه خدا به مال ها و جان های خویش.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید در دادن زکات اموال خود که زکات خشم پروردگار را فرو نشاند.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی امّت پیغمبرتان مبادا در میان شما ظلم و ستمی واقع شود.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی اصحاب پیغمبرتان زیرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره ی آنان سفارش فرموده.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی بینوایان و مسکینان و آنها را در زندگی خود شریک سازید و از خوراک و لباس خود به آنها نیز بدهید.

از خدا بترسید ، از خدا بترسید درباره ی زیر دستانتان – غلامان و کنیزان – زیرا که آخرین سفارش و وصیّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این بود که فرمود : من شما را درباره ی دو دسته ناتوان که زیر دست شما هستند ، سفارش می کنم. ( ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گوید ، مقصود از دو دسته ناتوان حیوان ناطق ( یعنی انسان ) و حیوان صامت ( یعنی بهایم ) می باشد.

آن گاه فرمود : نماز ! نماز . درباره ی خداوند از سرزنش مردمان مَهَراسید ، چه هرکس به شما ستم کند یا اندیشه ی بد داشته باشد ، خداوند شرّ او را کفایت فرماید. با مردم به نیکی سخن بگویید همان طور که خدا فرموده ، امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که رشته ی کار از دست شما بیرون شود ، آن گاه هرچه دعا کنید و از خداوند دفع شرّ خواهید ، پذیرفته نگردد و به اجابت نرسد.

بر شما باد هنگام معاشرت به فروتنی و بخشش و نیکویی درباره ی یکدیگر. و زنهار از جدایی و تفرقه و پراکندگی و روی گردانیدن از هم.و در نیکوکاری یار و مددکار یکدیگر باشید و برگناه و ستمکاری کمک مباشید که شکنجه و عذاب خدا سخت است.

خداوند نگهدار شما خاندان باشد و حقوق پیغمبرش را در حق شما حفظ فرماید ، اکنون با شما وداع می کنم و شما را به خدا می سپارم و سلام و رحمتش را بر شما می خوانم.

و در پایان این وصیت در کتاب کافی آمده است که پس از پایان وصیت امیرالمومنین (علیه السلام) پیوسته می فرمود : ( لا اِلا اِلاَّ الله ) تا وقتی که روح مقدس آن حضرت به ملکوت اعلی پیوست.

و در نهج البلاغه است که در پایان وصیت امام (علیه السلام) فرزندان خود را مخاطب ساخته بدانها فرمود : « ای فرزندان عبدالمطلب نیابم ( و نبینم ) شما را که در خون مسلمانان فرو روید ( و دست به کشتار مردم زنید ) به بهانه ی این که بگویید : امیرالمومنین کشته شده ( و هر کاری بخواهید به این بهانه انجام دهید ) و بدانید که در برابر من جز کشنده ی من کسی نباید کشته شود ، بنگرید چون من از ضربت او از دنیا رفتم یک ضربت به او بزنید و او را مُثله نکنید که من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمود : از مُثله کردن بپرهیزید . اگر چه به سگ گزنده و هار باشد.»

درباره ی قاتل خود چه سفارش کرد ؟

ابن شهر آشوب در مناقب و حمیری در قرب الاسناد با اندک تفاوتی از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده اند که امیرالمومنین (علیه السلام) به دنبال وصیتی که فرمود درباره قاتل پلید خود نیز سفارش کرده این چنین فرمود : « به او خوراک و آشامیدنی بدهید و از نظر اسارت با اسیر خود به نیکی رفتار کنید، پس اگر من سلامت خود را باز یافتم که اختیار او به دست خود من هست، اگر خواستم می بخشم و اگر خواستم قصاص می کنم و اگر به هلاکت رسیدم او را بکشید»

بحارالانوار جلد ۴۲ صفحه ۲۳۹ ، نقل از مناقب و قرب الاسناد صفحه ۶۷

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : بترسید ,علیه ,فرمود ,کرده ,سفارش ,خداوند ,بترسید درباره ,علیه السلام ,الله علیه ,دسته ناتوان ,پایان وصیت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : وصیّتنامه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام


رتبه ,معلمان ,بندی ,مجلس ,میلیارد ,دولت ,رتبه بندی ,رتبه بالاتر ,۳۵۰۰ میلیارد ,بندی معلمان ,۱۳۵۰ میلیارد

ابهامات رتبه بندی معلمان

:: ابهامات رتبه بندی معلمان
رتبه ,معلمان ,بندی ,مجلس ,میلیارد ,دولت ,رتبه بندی ,رتبه بالاتر ,۳۵۰۰ میلیارد ,بندی معلمان ,۱۳۵۰ میلیارد

 ابهامات رتبه بندی معلمان

 آن چه که در یکی دو سال اخیر، همواره نُقل اغلب مجالس و محافل رسانه ای و رسمی، اعم از دولت و مجلس بوده و می باشد، وضعیت معیشتی معلمان و اوضاع وخیم پرداختی بازنشستگان فرهنگی است، که تقریبا تمامی سطوح مدیریتی دولت را همیشه مورد فشار قرار داده است.

 

کارشکنی مجلس نهم در انتخاب وزیر آموزش و پرورش

دولت روحانی، پس از روی کار آمدن، برای نشان دادن حسن نیت خود به فرهنگیان، ابتدا محمد علی نجفی را، به عنوان گزینه پیشنهادی برای اخذِ مقامِ وزارت آموزش و پرورش، به مجلس پیشنهاد داد؛ اما این پیشنهاد، درگیر زد و بندهای سیاسی بین دولت و مجلس وقت شد و علی رغم شایستگی فراوان نجفی، وی نتوانست رای اعتماد را از مجلس بگیرد؛ لذا دولت مجبور به معرفی گزینه دیگری برای این پُست حساس شد که در این راستا، با معرفی فانی به عنوان وزیر پیشنهادی، آب سردی بر پیگره معلمان کشور ریخت و فرهنگیان را به کلی از دولت تدبیر و امید نا امید کرد.

 

لایحه رتبه بندی از واقعیت تا اجرا

مجلس نیز، فورا با وزارت فانی موافقت کرده و وی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش پذیرفت. فانی که عملکرد و سابقه مدیریتی قوی ای در نزد معلمان نداشت و بارها و نیز طی دوران وزارت خود، از سوی مجلس کارت زرد دریافت کرد، برای کنترل اوضاع، لایحه نظام رتبه بندی را که در دولت قبل به تصویب رسیده بود و می بایست از سال ۹۲ اجرایی می شد، مطرح کرد. ولی کسری بودجه، که معضل همیشگی وزارت آموزش و پرورش بوده و هست، اجازه جولان به وی نداد و این لایحه را که در فشار رسانه ها و مجلس و معلمان، مجبور به ارائه آن بود، طوری دست کاری کرد که صرفا نامی از آن، به عنوان رتبه بندی باقی ماند و تمامی آیتم های مورد نظر آن به فراموشی سپرده شد و آیتم هایی که قبلا معلمان، بر اساس آن طبقه بندی می شدند را جایگزین آن کرد.

بر این اساس، معلمان فقط با تغییر نام طبقه شغلی خود مثلا از “خبره” به “خبره حرفه ای” و یا از “عالی” به “عالی حرفه ای” و پر کردن ظاهری برخی فرم ها، شامل مرحله اول رتبه بندی شدند و از ۸۰ هزار تومان تا ۵۸۰ هزار تومان، به حدود ۷۵۰ هزار معلم، به صورت ماهیانه اضافه شد و تا حدودی، آن دسته از معلمانی را که بیش از ۴۰۰ هزار تومان به آن ها اضافه شده بود را، در سکوت موقت برد.

 

رتبه بندی تبعیض را بیشتر کرد

اما این شیوه اجرای رتبه بندی، تبعیض بین حقوق معلمان را نیز به دیگر مشکلات معلمان اضافه کرد. ادامه این ماجرا نیز، چندان به مذاق معلمان خوش نیامد؛ زیرا علی اصغر فانی به کرات در رسانه ها و تلویزیون ظاهر شد و اذعان داشت که ۴۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که ۱۳۵۰ میلیارد آن در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ و ۳۵۰۰ میلیارد تومان آن برای ۱۲ ماه سال ۹۵ مصرف خواهد شد.

لذا بر اساس آن چه وی مطرح نموده بود، می بایست در ابتدای فروردین امسال، به میزان ۱۳۰ درصد افزایشی که در مهرماه ۹۴ نصیب هر معلم شده بود، دوباره به حقوق معلمان اضافه شود که این نیز باعث آرام شدن تقریبی اوضاع شد، اما اکنون که حدود ۹ ماه از عملی شدن وعده های فانی می گذرد، معلمان به وضوح چیز دیگری را مغایر با آن چه وی وعده داده بود مشاهده می کنند که در ذیل به توضیح آن می پردازیم.

 

وعده ای که عملی نشد

زمانی که وارد سال جدید مالی دولت می شویم، باید هر آن چه که در سال قبل تصویب و اجرایی شده است، در بودجه سال جدید لحاظ شده و اگر افزایشی بر اساس طرحی قرار باشد به یک وزارت خانه برسد، حقوق مبنا همان حقوقی باشد که در آخرین ماه سال قبل پرداخت شده است. لذا ۳۵۰۰ میلیارد تومانی که فانی بدان اشاره کرده است، می بایست سوای از بودجه در نظر گرفته برای امسال بوده و صرفا مربوط به فاز دوم رتبه بندی باشد. اما آن چه که مشاهده می شود این است که ۲۷۰۰ میلیارد از این ۳۵۰۰ میلیارد تومان، در ادامه همان ۱۳۵۰ میلیارد تومانی است که در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ برای رتبه بندی درنظر گرفته شده است و یعنی اینکه فانی بودجه ۱۸ ماه به علاوه ۸۰۰ میلیارد دیگر را برای نشان دادن بزرگی رقم آن رسانه ای کرده، و ۳۵۰۰ میلیارد از بودجه امسال را، در سال قبل در بوق و کرنا کرده است که این نشان از فرار وی از زیر بار فشارهای مجلس و معلمان دارد.

 

سه سال تاخیر برای رسیدن به رتبه بالاتر

مورد دیگر اینکه این طرح از زمان اجرا و از تاریخ ۲ / ۷ / ۹۴ کلیه درخواست های معلمانی را که از آن تاریخ به بعد می بایست به رتبه بالاتر ارتقا یابند، مسکوت گذاشت و اجازه نداد معلمان به آن چه که حقشان است، برسند. لذا کسانی که از تاریخ ۲ / ۷ / ۹۴ تا تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۹۴ مشمول ارتقا به رتبه بالاتر می شدند، عملا مدارکشان توسط ادارات پذیرفته نشد، و اکنون نیز، که در سال ۹۵ شروع به پذیرش مدارک همکاران شده است، عملا تمام حق الزحمه حاصل از تفاوت ناشی از ارتقاء رتبه که مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۴ بود، به دیون رفت و قابلیت پرداخت ندارد.

همچنین آیتم دیگری که به آیتم های این طرح اضافه شده است، این است که الزاما باید بین ارتقا به رتبه بالاتر و رتبه قبلی کسب شده توسط معلمان، ۳ سال کامل طی شده باشد  و اگر معلمی به لحاظ سنواتی، حائز اخذ رتبه بالاتر شده باشد، ولی از رتبه قبلی کسب شده ۳ سال نگذشته باشد، قادر به ارائه مدارک و ارتقاء به رتبه بالاتر نمی باشد که این خود، یکی دیگر از ضعف های بزرگ این طرحِ ناقص است.

 

کسانی که مشمول طرح نشدند

از سویی دیگر همکارانی که کمتر از ۶ سال سنوات خدمتی دارند و همچنین بازنشستگان و نیروهای ستادی آموزش و پرورش و نیروهای پیش دبستانی، در هیچ کجای این طرح گنجانده نشده اند و آموزش و پرورش، فقط برای نیروهای ستادی خود مواردی را برای افزایش حقوق و مزایای آنها تعریف کرد و این چالش را، تا حدودی برای این سری از همکاران حل نمود که این خود، تبعیضی دیگر در میان بدنه فرهنگیان به وجود آورد.

حال سوال این جاست که همکاران پیش دبستانی و آن دسته از همکارانی که کمتر از ۶ سال سنوات دارند، جزو بدنه آموزش و پرورش به حساب نمی آیند که شامل همین طرح ناقص نیز نمی شوند؟ و سوال بعدی اینکه بازنشستگان محترم فرهنگی، که علی رغم این که فرزندانشان بزرگ شده و اکنون صاحب عروس و داماد و نوه و نتیجه هستند و یقینا مخارجشان بیش از پیش شده است، با حقوق بسیار کمی که دریافت می کنند، چگونه بتوانند مخارج سرسام آور زندگی شان را تامین کنند؟ حال آن که علاوه بر مخارج زندگی، اکنون به علت سال ها تلاش و فعالیت و بالا رفتن سن، بی تردید مخارج سر به فلک کشیده درمانی نیز به هزینه های زندگی این عزیزان اضافه شده و غیر از چندغاز حقوق بازنشستگی منبع درآمد دیگری ندارند. لذا این قشر فرهیخته و زحمتکش را نیز از اندک افزایش حاصل از همین طرح ناقص معاف کردن، به دور از قدر شناسی در حق آنان است.

** مهدی فتحی، دبیر ریاضی ناحیه یک سنندج

*** سایت معلمان

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : رتبه ,معلمان ,بندی ,مجلس ,میلیارد ,دولت ,رتبه بندی ,رتبه بالاتر ,۳۵۰۰ میلیارد ,بندی معلمان ,۱۳۵۰ میلیارد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : ابهامات رتبه بندی معلمان


آموزش ,دانش ,زبان ,فرانسه ,آموزشی ,آموز ,دانش آموز ,آموزش زبان ,دانش آموزان ,سیستم آموزشی ,آموزشی فرانسه ,نظام آموزشی فرانسه

مشاهدات چند معلم ایرانی از نظام آموزشی فرانسه و وضعیت معلمان

:: مشاهدات چند معلم ایرانی از نظام آموزشی فرانسه و وضعیت معلمان
آموزش ,دانش ,زبان ,فرانسه ,آموزشی ,آموز ,دانش آموز ,آموزش زبان ,دانش آموزان ,سیستم آموزشی ,آموزشی فرانسه ,نظام آموزشی فرانسه

مشاهدات چند معلم ایرانی از نظام آموزشی فرانسه و وضعیت معلمان

آنچه در نظام آموزش و پرورش فرانسه قابل مشاهده بود کمرنگ بودن سیطره نگاه ایدئولوژیکی است هر چند هیچ سیستم آموزشی نمی تواند بدون نگاه ایدئولوژیک باشد اما اندازه آن متفاوت است

جلسه دوم گزارش سفر فرهنگی به فرانسه در موسسه روایت برگزار گردید. در این جلسه خانم ها رحمت و اصغری و آقایان روح بخش و مرد به روایت سفر از نگاه خویش پرداختند و خانم اربابی نتایج سفر را مکتوب در اختیار ما قرار دادند.

آقای حیدرنیا از مسئولین موسسه در شروع جلسه دوم گزارش سفر علمی پژوهشی به فرانسه مطالبی را عنوان کردند که به مختصری از آن اشاره می شود.

هر چند در کشورمان گروه های فرهنگی دیگری نیز اقدام به بازدید از کشورهای پیرامونی و یا اروپایی داشته اند اما هدف موسسه روایت از این سفر فرهنگی صرفا بازدید از مدارس نبوده است بلکه ایجاد ارتباط دوطرفه مد نظر بوده و در حاشیه گفت و گوها بازدید از مدارس نیز گنجانده شده است.

آکادمی ورسای در نوبت دوم سفر فرهنگی به فرانسه با توجه به تجربه گذشته سفرمان به صورت رسمی تر و جدی تر میزبان گروه موسسه روایت بود. آکادمی درخواست داشت که وزارت آموزش و پرورش ما به طور رسمی از این برنامه ها حمایت کند زیرا بخشی به عنوان بخش بین الملل آموزش و پرورش در فرانسه موظف به میزبانی گروه های خارجی است و در صورتی که این دیدارها با هماهنگی آموزش و پرورش ایران انجام گیرد امکانات بیشتری در اختیار بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

سپس از بازدید کنندگان دعوت به عمل آمد که گزارشی از سفر خود را ارائه دهند.

 

دکتر روح بخش برخی از مشاهدات خود را از این سفر به شرح زیر بیان نمودند.

در بازدید از آکادمی ورسای چند نکته به نظر قابل ذکر است. آنچه در نظام آموزش و پرورش فرانسه قابل مشاهده بود کمرنگ بودن سیطره نگاه ایدئولوژیکی است هر چند هیچ سیستم آموزشی نمی تواند بدون نگاه ایدئولوژیک باشد اما اندازه آن متفاوت است. مثلا در کشورهای کمونیستی این سیطره خیلی پر رنگ است و ماموریت انتقال نگاه سیاسی حکومت را دارد ولی در نظام آموزشی فرانسه این نوع نگاه کمرنگ بود.

نکته دیگر سخنان معاون مدرسه ی مورد بازدید بود که با اشاره به ترورهای داعش توجه بیشتر به فرهنگ های مختلف جهان را امری مغفول در فرانسه قلمداد نموده و به طرحی اشاره نمود که در نظام آموزشی فرانسه تحول گسترده ای باید ایجاد گردد و توجه کمتری به نگاه سکولار گردیده و به دانش آموزان یاد داده شود که فرهنگ های مختلف چه تاثیراتی دارد و همچنین خالی الذهن بودن نسبت به ادیان مانع دیگر است در این صورت اگر در معرض تبلیغات امثال داعش قرار بگیرند جذب این گروه ها به راحتی نخواهند شد. آمارها حکایت از این دارد که بخش عمده ای از داعش از کشورهای اروپایی بوده و دانش آموختگان مخصوصا رشته های مهندسی و بعد پزشکی می باشند.

 

آسیب شناسی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که به فرهنگ سایر کشورها توجه کنند.

با توجه به اینکه به هر چیزی که نشان از مظاهر دینی بودن دارد در نظام آموزشی فرانسه ممانعت به عمل می آید این سوال باقی می ماند که چگونه می توانند به فرهنگ سایر کشورها بدون در نظر گرفتن دین غالب در آن فرهنگ و کشور بپردازند.

توضیح آقای حیدرنیا در این بخش این بود که نظام حاکم در فرانسه لائیسیته است و با نظام های سکولار تفاوت دارد و در واقع سخت گیرتر می باشند. وزارت آموزش ملی فرانسه تابع قانون اساسی می باشد که لائیک است.

نکته قابل توجه دیگر تحصیل حدود نیمی از دانش آموزان یعنی نزدیک به ۴۵ درصد خارج از سیستم رسمی موجود بود. با توجه به پوشش فرهنگی گسترده کلیساها آنها در مدارس کلیسایی تحصیل می کنند. خیلی از خانواده ها به ویژه در شهرستان ها یعنی خارج از پاریس بچه هایشان را به مدارس کلیسایی می فرستند که در آنجا علاوه بر آموزش دینی سایر مباحث آموزشی نیز تدریس می شود و برخی والدین فرانسوی معتقدند که این نوع مدارس از کیفیت بهتری نسبت به مدارس دولتی برخوردارند. البته با وجود اینکه این مدارس خصوصی محسوب می شوند اما غالبا رایگان هستند. در این مدارس فرصت مطالعات دروس بیشتر و از جمله زبان لاتین مهیا می باشد. به همین دلیل خیلی از کنش های جامعه فرانسه تحت تاثیر این دوگانگی نظام آموزشی می باشد. برای نمونه می توان به راهپیمایی گسترده میلیون ها فرانسوی در سال ۲۰۱۳ عده ای در اعتراض به گستردگی قوانین همجنس بازان و عده ای هم در حمایت از این قوانین اشاره کرد. یعنی این دوگانگی را می توان هم در سیستم آموزشی و هم در شهروندان تربیت شده در این سیستم مشاهده نمود.

 

آقای دکتر مرد سخنران بعدی این همایش بودند که برخی مطالب ایشان به شرح زیر است:

هر سیستمی یک ارتباط منطقی و طبیعی با سیستم های بالا دستی خود دارد.

برای شناخت نظام تعلیم و تربیت فرانسه باید با فرهنگ و مردم کشورشان آشنا باشیم. این سیستم کوچکی درون سیستم بزرگ تر است و به همین جهت مدارس جدای از حاکمیت نمی باشند. سه مفهوم در این مدت مد نظرم بود.

معماری اولین مفهومی بود که در این سیستم نظر مرا جلب نمود. در پاریس معماری به گونه ای است که انسان را به فکر وامی دارد.

دومین مفهوم هنر بود.

سومین مفهوم غرور فرانسوی است. آنها چون خود را مبنا می بینند خیلی محافظه کارانه حرکت می کنند. آموزش و پرورش فرانسه نسبت به سایر حوزه های اقتصاد و سیاست و … حوزه ضعیف تری دارد. خودشان هم روی رفورم که از سال ۲۰۱۳ شروع کردند تاکید داشتند. الگوی آموزشی ما و فرانسه شبیه است و مشکلات ما را دارند. اصلاح سیستم نخبه گرا، جدی گرفتن آموزش پایه ، توجه به مهارت های زندگی و به فرهنگ های متنوع در برنامه کلی آنها وجود دارد.

در معماری مدرسه توجه به اینکه صدای مدرسه بیرون نرود و همین طور دانش آموزان دیده شوند وجود داشت و هیچ اِلمان اضافه ای در محیط های آموزشی و حتی غیر آموزشی مانند تابلوهای تبلیغاتی مشاهده نمی شد. شلوغی و سردرگمی وجود نداشت.

با توجه به اینکه باید در مدرسه سبک زندگی نیز آموزش داده شود وجود بعضی فضاها مانند فضای غذاخوری در مدارس فرانسوی در این راستا مفید به نظر می رسید.

نکته بعدی تلفیق دانش آموزان کم توان ذهنی در مدارس است. کلا دو نوع مدرسه دولتی و خصوصی دارند و تنوع مدارس ما را ندارند.

تاکیدشان روی مهارت های عمومی دانش آموز است پس دانش آموز کم توان هم با سایر دانش آموزان، مهارت پیدا می کنند. این طرح تلفیق از ۱۹۶۰ در دنیا مطرح شده است و در فرانسه اجرا می شود.

نکته بعدی راهنمایی تحصیلی است. با اینکه ما بخش اعظمی از سیستم آموزشی فرانسه را گرفته بودیم اما بخش هایی را از دست دادیم. به عنوان نمونه در زمان قدیم که سیستم پنج، سه، چهار دایر بود، در مدارس ابتدایی معلم راهنما یا راهنمای تحصیلی داشتیم که بازرس تحصیلی بودند و در ارتقای آموزش هم نقش کلیدی داشتند.

تفاوت سنی در مدرسه های فرانسوی زیاد بود و دانش آموز یازده تا شانزده سال در مدرسه مشاهده می شدند. در حالی که معمولا این اختلاف سنی سبب نگرانی ما در کشور می باشد.

چون ثبت نام ها بر اساس منطقه جغرافیایی است دانش آموزان سرویس نداشتند.

نکته جالب دیگر رضایت شغلی معلمان بود که متوجه شدم همان دغدغه های معیشتی و منزلتی را مانند معلمان کشور ما دارند.

نکته دیگر عدم تفکیک جنسیتی معلمان در مدارس بود.

جدی گرفتن اردوهای آموزشی نکته دیگر است. دانش آموز برای تفریح نمی رود. در بلژیک هم دانش آموز برگه ای در اردو دریافت می کند و هر قسمتی را پس از بازدید باید علامت گذارد. حتی هتل های بلژیک و هلند و فرانسه فصلی که فصل گردشگری نیست به دانش آموز اختصاص می دهند تا برای اردوها استفاده شود. این هم تمرین برای مهارت های پایه زندگی است.

خانم رحمت نیز در ادامه سخنان جناب مرد به بیان نظرات خود پیرامون سفرشان پرداختند. ایشان گفتند که فضای آموزشی شبیه فضای آموزشی کشور خودمان هست و در ادامه گفتند نکته جالب توجه من این بود که آموزش و پرورش فرانسه به صورت شراکتی اداره می شود یعنی ساختمان و لوازم آموزشی توسط شهرداری تامین می شود و حقوق و استخدام معلمین و هدایت تحصیلی به عهده آکادمی ورسای است. یعنی با تلفیق دو نهاد رسمی آموزش و پرورش اداره می شود. آکادمی ورسای حدود ۸۵ هزار معلم را در اختیار دارد و منابع حقوق به عهده آنان است.

نکته دیگر که برای همه ما ارزشمند بود این بود که با توجه به اینکه سفر ما از طرف نهاد نیمه دولتی و غیر رسمی و با هزینه شخصی بود ولی نماینده ای از آکادمی ورسای که بسیار فرد مطلع و مبرزی بود مسائل آموزشی را برای ما به گونه ای توضیح می دادند که گویی ما بازرسان مدرسه هستیم. حتی نقاط ضعف سیستم آموزشی خود را بی واهمه از بزرگ نمایی و انعکاس در حضور ما که خارجی محسوب می شدیم مطرح می کردند و این برخورد برخلاف آن چیزی است که در کشور ما مرسوم می باشد.

نماینده آکادمی مطرح کردند که چهار قرن است که آموزش زبان عربی مورد توجه می باشد و از ۱۹۷۰ این آموزش وارد مقطع راهنمایی نیز شده است. از ۲۰۱۳ تصمیم به رفرم آموزشی گرفتند .

به نظر من تحولات ساختاری که در فرانسه در حال اتفاق است بیش از رفورم به انقلاب شباهت دارد.

اهداف پایه ای مشترک برای دانش آموز از وقتی وارد محیط آموزشی می شود از پیش دبستانی تا فارغ التحصیلی مورد توجه می باشد.

اهداف اصلی این رفورم یا پایه مشترک این است که می خواهند دانش آموز رفتار صحیح اجتماعی را بیاموزد ، در حقیقت یک انسان ساخته شده باشد و پدیده نخبه گرایی که دامن گیر کشور ما نیز می باشد را با برنامه هایی تعدیل کرده اند.

اولا ارزیابی آموزش سالانه به ویژه در مقطع راهنمایی را کنار گذارده اند و نمره داده نمی شود و بعد از گذراندن سه سال آخر راهنمایی قابلیت های دانش آموز ارزیابی می شود. تمام معلمان علیرغم میل باید این رفرم را بپذیرند.

پنج سرفصل مشترک در سیستم آموزشی مد نظر می باشد.

تحول زبانی یکی از این موارد است. با وجود تعصبات زبانی به نظر من می رسد که آموزش زبان عربی در مدارس به دلیل این است که بیشترین مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا بوده که زبانشان عربی بوده است و لزوم اداره مستعمرات آنها را به سمت آموزش زبان عربی پیش برده است.

اما ضرورت آموزش زبان های دیگر سبب شده است که آموزش دو زبان دیگر در انتهای فارغ التحصیلی گنجانده شود.

بالاترین توریست دنیا را فرانسه داراست که لزوم ارتباط با توریست ها و همین طور با مهاجرین آموزش زبان را ایجاب می کند.

حوادث اخیر از جمله بمب گذاری در تئاتر، فرانسویان را به فکر ارتباط بین فرانسویان و سایر ملت ها انداخته است. الفبای ارتباط هم زبان است و به همین دلیل به آموزش زبان روی آورده اند.

علاوه بر زبان روی حقوق شهروندی نیز تاکید می شود. به دانش آموزان آموخته می شود که کسانی که در کنار تو زندگی می کنند از حقوق شهروندی برخورداند.

لائیسیته در فرانسه به معنای مخالفت با مذهب نمی باشد بلکه از تبلیغ و نمایش هر نوع اعتقاد مذهبی در مدارس ممانعت به عمل می آید چه مسیحیت چه سایر ادیان.

در کنار دانش آموزان عادی دانش آموز معلول نیز که اغلب اوتیست هستند حضور دارند و معلمان برای این دسته دانش آموزان آموزش های بیشتری دارند. جالب توجه این است که معلمان برای کار با این دسته دانش آموزان حقوق بیشتری دریافت نمی کنند و بر اساس علاقه این کار را به عهده می گیرند. به فعالیت های انسانی اهمیت داده می شود .

برخلاف ژاپن که حقوق ماهیانه معلم ۷۵۰۰ دلار می باشد به نظر می رسید که از وضعیت حقوقی راضی نبودند. اما نکته قابل توجه بیان آزادنه و بی دغدغه از مشکلات و نارسایی هایشان در حضور یک جمع خارجی بود که این نشانگر این است که به مراتب در محافل داخلی خود این انتقادات صریح تر و آزادانه تر می باشد.

خانم اصغری آخرین سخنران این همایش بودند ایشان گفتند شهر پاریس شهر کوچکی است و دور تا دور آن حومه پاریس است. پاریس جمعیتی حدود دو میلیون و نیم دارد و حومه پاریس حدود نه میلیون و نیم جمعیت دارد. جمعا دوازده میلیون جمعیت می شود. برنامه دیدار ما در حومه پاریس بود. معماری این شهر بسیار چشم گیر بود.

 

پنج سر فصل پایه مشترک همه رشته ها بود:

۱- زبان هایی برای فکر کردن و ایجاد ارتباط

۲- شیوه و ابزار برای یادگیری

۳- آموزش شخص و شهروندی

۴- سیستم های طبیعی و تکنیکی و فنی

۵-آشنایی با تصویرهای جهان و فعالیت انسانی

 

در مورد آموزش زبان نکات زیر قابل توجه بود:

هدف زبان ؛ زبان برای فکر کردن و ارتباط است که آموزش زبان فرانسه اولویت می باشد و بعد زبان های زنده دنیا و زبانهای بومی در فرانسه مورد توجه می باشد. دانش آموز باید بتواند در پایان دوره راهنمایی به دو زبان زنده دنیا حداقل صحبت کند و انشا بنویسد.

زبان های علمی و ریاضی و انفورماتیک را بیاموزد. زبان های علمی آشنایی با فرمول ها زبان یونانی است.

زبان های هنر و بدن نیز مورد توجه بود.

صرف و نحو و گرامر هم در آموزش زبان در نظر گرفته م شود و تلاش می شود که دایره لغات دانش آموز گسترده گردد. آشنایی با ریشه تاریخی لغات و ریشه لاتینی زبان نیز جزو اهداف محسوب می شود .

در آموزش زبان های زنده خارجی کارهای مشترکی به دانش آموز یاد داده می شود تا بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند.

دانش آموز باید بتواند پیام های کتبی و شفاهی را درک کند و در مکالمه زنده نقش ایفا کند.

قبلا تمرکز بر اصول آموزش زبان بود ولی الان توانایی ها نیز در نظر گرفته می شود. مثلا اینکه بتوانند یک هتل را رزرو کنند یا دانسته های فرهنگی کشور مورد نظرشان را دریابند.

یک زبان روح یک ملت محسوب می شود

بنابراین در کنار آموزش زبان باید فرهنگ را هم یاد بگیرند.

آموزش یک سری زبان ها در تمام مدارس وجود دارد مانند اسپانیولی، انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی که بستگی به استقبال دانش آموز دارد.

ولی آموزش زبان های چینی، عبری، رومی در برخی مدارس وجود دارد.

زبان از سال دوم شروع می شود در هفته دو ساعت به آن اختصاص دارد

زبان را تصویر یک ملت قلمداد می کنند و از مشکلاتی که قبلا تک بعدی بوده است پرهیز می شود.

یکی دیگر از اهداف این سرفصل تفکر نقادانه است. در فراگیری زبان فرد باید بتواند شیوه صحبت کردن با مخاطب را نیز فرا بگیرد. یعنی هم آموزش زبان شفاهی و هم کتبی.

علاقه به کتاب خواندن هدف دیگر است به گونه ای که ما در مترو و مکان های عمومی کتاب خوانی مردم را مشاهده می کردیم. توجه به صرف و نحو و گرامر نیز در آموزش زبان مد نظر بوده است. دایره لغات را افزایش می دهند. در آموزش زبان فرانسه و سایر زبانها به تاریخ و ریشه های تاریخی نیز توجه می شود.

درس جداگانه ای به اسم تاریخ ندارند ، درس ها بیشتر تلفیقی است و برای دانش آموز پروژه های مختلف تعریف می شود و دو معلم از دو رشته مختلف به صورت میان رشته ای در انجام پروژه دانش آموز را یاری می دهند. برای ریشه تاریخی زبان فارسی باید زبان لاتین را فرا بگیرند

زبان انگلیسی در آنجا خیلی رواج ندارد و این به خاطر غرور فرانسوی می باشد و یکی از دلایل جنگ های صد ساله انگلیس و فرانسه می تواند باشد . نمونه این را می توان در ایالات فرانسوی در کانادا دید که تعصب بر عدم آموزش زبان انگلیسی دارند. این امر برای کشوری که فقط شهر پاریس سالانه هشتاد میلیون توریست دارد یک معضل می باشد که حکومت متوجه این امر شده و آموزش و پرورش را موظف به رفرم کرده است.

این رفورم از بالا به پایین است.

معلمان فرانسوی نیز یک مقاومتی در برابر طرح های جدید دارند و دلیلش شاید عادت به روش های پیشین باشد به عنوان نمونه برای آنها عدم نمره دهی مشکل بود.

فضای آموزشی شان خیلی متفاوت از ما نبود ولی یک معلم چند دستیار داشت و برای کنترل دانش آموز به خصوص آموزش به دانش آموزان دیرفهم کمک خوبی محسوب می شد.

 

گزارش مکتوب خانم اربابی به شرح زیر می باشد:

در پی سفر یک هفته ای به کشور فرانسه در تاریخ هفتم فبریه ۲۰۱۶ مصادف با ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، با مدیریت پژوهشکده روایت به منظور آشنای با سیستم آموزشی و اصلاح آن سیستم، یک هئیت ۲۵ نفره از فرهنگیان آمزش و پرورش از مدرسه راهنمایی teofilgotei بازدید کردند. لازم به ذکر است که برنامه این بازدید توسط آکادمی ورسای صورت گرفته است. گزارش این بازدید خدمت علاقه مندان ارائه می گردد.

نام مدرسه، نام رمان نویس قرن نوزدهم فرانسه است.

اولین سخنران یکی از بازرسین آموزشی مدارس به نام بود. ایشان شرحی از اهداف آموزش و اصلاحاتی که در آن ایجاد شده را ارئه کردند.

 

کلاً آموزش در فرانسه به چهار مرحله تقسیم بندی می شود.:

دوره ی اول پیش دبستانی که اختیاری و رایگان است، از ۲ الی ۵ سال دانش آموز مورد پذیرش قرار می گیرد و هدف آن، ارتقاء توانمندی های کودکان در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان می باشد.. این مدارس توسط شهرداری ها احداث و اداره می گردد.

دوره ی دوم کودکان در فرانسه آمادگی را در سن ۵ سالگی شروع و از ۶ سالگی وارد دوره ی ابتدایی می  شوند. در این دوره در فرانسه آموزش پایه شروع شده و دانش آموز با خواندن و نوشتن و ریاضیات آشنا می شود. همچنین کودکان با یک زبان خارجی که معمولا انگلیسی است، و تکنولوژی های مدرن مانند کامپیوتر آشنا می شوند.

دوره ی سوم این دوره چهار ساله برای کلیه دانش آموزان نیز اجباری بوده و به تحکیم دانسته ها پرداخته می شود. در پایان به آنان مدرک سیکل ارائه می شود.

دوره ی چهارم در این مقطع دانش آموز به تعیین داشته ها پرداخته و دو انتخاب در پیش دارد. تحصیل در مقطع متوسطه عمومی و اخذ مدرک دیپلم و یا شاخه های فنی حرفه¬ای و اخذ مدرک BEP یا CAP می باشد.

به طور کلی دانش آموزان در پایان ۱۶ سالگی، کسب دانسته ها، ارزیابی ها و فرهنگ ها بین تمام دانش آموزان مشترک می باشد. گرچه قبلا در فرانسه نخبه گرایی هدف بود ولی سعی بر تحصیل عمومی تر و نخبه سازی، جایگزین شد. و هدف بر این شد که وقتی دانش آموز وارد جامعه می شود، در ساختن آن نقش بازی کند. یکی از اهداف اصلی کاربرد شیوه ی علمی در آموزش است. این شیوه با ذهن تحلیل گر همخونی دارد.

مسئولیت پذیری، شخصی و عملی است. آشنایی دانش آموز با فرهنگ های دیگر، باعث می شود پیش فرض های شخص زیر سوال رفته و در رابطه با فرهنگ های دیگر، درک فضای جغرافیایی و سیر تاریخی مد نظر گرفته شود.

 

در این سیستم آموزشی چند نکته قابل ذکر است:

• تمام برنامه ها از دیدگاه دانش آموز نوشته شده است.

• برنامه های سالانه به دوره تبدیل می شود.

• هر پایه مشترک، یک مرجع واحد برای تمام سطوح کاربرد دارد.

• در هیچ بخشی یک رشته به خصوصی مد نظر قرار نگرفته و تمام رشته ها دخیلند.

• هر چند کسب این توانایی ها تدریجی است، وقتی به آخر پایه مشترک می رسیم باید  بر تمامی این موارد تسلط داشته باشد.

• ارزش گزاری جنبه تنبیهی ندارد. صرفا برای شناسایی توانایی و یا عدم توانای دانش آموز است.همزمان می دانیم دانش آموز چه کسب کرده و نیاز به چه آموزشی دیگری دارد

تهیه گزارش: فرزانه دشتی

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : آموزش ,دانش ,زبان ,فرانسه ,آموزشی ,آموز ,دانش آموز ,آموزش زبان ,دانش آموزان ,سیستم آموزشی ,آموزشی فرانسه ,نظام آموزشی فرانسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : مشاهدات چند معلم ایرانی از نظام آموزشی فرانسه و وضعیت معلمان


رفتن ,پسرهای ,نوجوان ,حرکتی ,می‌شود ,مقطعی ,پسرهای نوجوان ,دانشگاه بولونیای ,بولونیای ایتالیا ,رفتارهای حرکتی ,مهارت‌های حرکتی ,دانشگاه بولو

چرا پسرهای نوجوان در مقطعی 'دست و پا چلفتی' می‌شوند؟

:: چرا پسرهای نوجوان در مقطعی 'دست و پا چلفتی' می‌شوند؟
رفتن ,پسرهای ,نوجوان ,حرکتی ,می‌شود ,مقطعی ,پسرهای نوجوان ,دانشگاه بولونیای ,بولونیای ایتالیا ,رفتارهای حرکتی ,مهارت‌های حرکتی ,دانشگاه بولو

چرا پسرهای نوجوان در مقطعی 'دست و پا چلفتی' می‌شوند؟

دانشمندان دریافته‌اند که چرا راه رفتن پسرهای نوجوان در مقطعی دچار ناهماهنگی و ناموزونی می‌شود و انگار "دست و پا چلفتی" می‌شوند.

راه رفتن یکی از مهمترین مراحل رشد و تکامل مهارت‌های حرکتی است که در اوایل خردسالی آغاز شده و در حدود ۷-۶ سالگی به کمال می رسد.

از هفت تا ۱۴ سالگی دوره مهارت‌های پیشرفته است که کودک می‌تواند راه رفتن خود را برای انواع ورزش یا فعالیت های دیگر تنظیم کرده و رفتارهای حرکتی بسیار پیچیده‌تری را اجرا کند.

اما در برخی از پسرهای نوجوان، با رشد ناگهانی دوران بلوغ، در مقطعی تعادل، هماهنگی، تنوع و پیچیدگی، روانی و نظم راه رفتن بر هم می‌خورد و راه رفتن شکلی ناموزون پیدا می‌کند.

محققان دانشگاه بولونیای ایتالیا می‌گویند گذر از کودکی به بلوغ با تغییرات جسمانی، شناختی و اجتماعی-عاطفی همراه است و مغز باید خود را با این تعییرات تطبیق دهد و یکی از این تغییرات رشد ناگهانی قد است.

دکتر ماریا کریستینا استاد دانشگاه بولونیای ایتالیا که این تحقیق را سرپرستی کرده، می‌گوید با بلندتر شدن ناگهانی قد، مغز باید از نو خود را برای مهارت‌های حرکتی تثبیت شده مثل راه رفتن تنظیم کند:

"کنترل رفتارهای حرکتی بر اساس ابعاد بدن صورت می‌گیرد و بعد از جهش رشد، بدن برای تطبیق دادن خود با محیط به زمان نیاز دارد، در این مقطع پسرهای نوجوان ممکن است ناجور و ناهماهنگ راه بروند اما آنها که رشدشان آهسته‌تر است می‌توانند بهتر با این رشد جسمی تطبیق پیدا کنند."

برای این تحقیق، پژوهشگران ایتالیایی ۸۸ پسر ۱۵ ساله را به دو گروه تقسیم کردند، گروهی که در مدت سه ماه تحقیق بیش از سه سانتی‌متر رشد کردند و گروهی که فقط یک سانتی‌متر یا کمتر رشد کردند.

بعد جنبه‌های مختلف راه رفتن مثل تعادل، نرم و روان راه رفتن و نظم گام برداشتن را با استفاده از حسگرهایی که به پشت و پاهای این پسرهای نوجوان وصل شده بود بررسی کردند.

از این پسرهای نوجوان خواسته شد تا در حالی که یک محاسبه ساده ریاضی را در ذهن انجام می‌دهند راه بروند و راه رفتن آنها در این حالت نیز بررسی شد.

محققان متوجه شدند راه رفتن پسرهای نوجوانی که دچار جهش ناگهانی قد نشده بودند نرم‌تر و منظم‌تر از آنهایی است که این جهش را تجربه کرده بودند.

به عقیده دانشمندان ایتالیایی، مغز، بعد از مدتی خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و این ناهماهنگی و ناموزونی حرکتی برطرف می‌شود.

در پسربچه‌هایی که رشد دوران بلوغ آهسته‌تر است و رشد ناگهانی اتفاق نمی‌افتد حرکات هماهنگ‌تر باقی می‌ماند و این ناهماهنگی کم‌تر دیده می‌شود.

محققان می‌گویند نتایج این تحقیق هم به شناخت بهتر رشد و تکامل مغز کمک می‌کند و هم باعث می‌شود برخی تحولات بلوغ و نوجوانی بهتر درک شوند.

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : رفتن ,پسرهای ,نوجوان ,حرکتی ,می‌شود ,مقطعی ,پسرهای نوجوان ,دانشگاه بولونیای ,بولونیای ایتالیا ,رفتارهای حرکتی ,مهارت‌های حرکتی ,دانشگاه بولو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : چرا پسرهای نوجوان در مقطعی 'دست و پا چلفتی' می‌شوند؟


فیسبوک ,حساب ,صفحه ,مجازی ,کاربران ,کاربر ,حساب فیسبوک ,سایت فارسی ,حساب کاربر ,صفحه فیسبوک ,اشاره شده، ,مشکل بیافریند، همانگونه ,سایت فارسی بی

فیسبوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟

:: فیسبوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟
فیسبوک ,حساب ,صفحه ,مجازی ,کاربران ,کاربر ,حساب فیسبوک ,سایت فارسی ,حساب کاربر ,صفحه فیسبوک ,اشاره شده، ,مشکل بیافریند، همانگونه ,سایت فارسی بی

فیسبوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟

مهرناز صمیمی

در هشت سال اول پیدایش فیسبوک تخمین زده می‌شود که ۳۰ میلیون کاربر آن از دنیا رفته باشند. بر اساس یک آمار در هر ۲۴ ساعت، حدود ده هزار کاربر فیسبوک می‌میرند. اما تکلیف حساب رفتگان چه می‌شود؟

صفحات کاربران از دنیا رفته، گاهی فعال می‌ماند. کاربر، چشم از دنیا فروبسته اما حسابش باز است و برخی از آنها که به رسم رفاقت‌های مجازی این روزگار، دوستی‌شان به فیسبوک بسته است، برای درگذشته پیام می‌گذارند و تصویرش را لایک می‌کنند و در مواردی، تولدش را هم تبریک می‌گویند.

اگر صفحه فیسبوک کسی که درگذشته، به شکلی عادی و بدون اطلاع نزدیکانش فعال مانده باشد، حساب او حتما هک شده و آنها که برای او چیزی نوشته‌اند، درخواهند یافت که "او" هکر، یا کسی بوده که از این حساب مجازی، سوءاستفاده می‌کرده است.

سیاست کمپانی فیسبوک این است که امکان بازنگهداشتن حساب کاربران درگذشته را -البته به شکلی متفاوت از زندگان- فراهم آورد. از این رو برآوردشده است که تا سال ۲۰۹۸، شمار کاربران مرده فیسبوک از کاربران زنده آن بیشتر باشد، و فیسبوک گسترده‌ترین گورستان مجازی جهان شود.

قانون چه می‌گوید؟

فیسبوک در پی ابراز تمایل بازماندگانی که می‌خواهند از این راه به یاد عزیزان درگذشته‌شان باشند، ادامه زندگی مجازی آنها را ممکن کرده است.

بردلی شیر، حقوقدان و استاد دانشگاه جرج واشنگتن، متخصص وکالت پرونده‌های شبکه های اجتماعی است. او نخستین وکیل آمریکایی است که با دولت ایالتی (ایالت مریلند) در وضع قوانین شبکه های اجتماعی همکاری نزدیک کرده است.

آقای شیر به سایت فارسی بی‌بی‌سی می‌گوید:‌ "هک شدن ایمیل و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی کاربران پس از مرگ آنها، در موارد بسیاری برای بازماندگان، به ویژه وارثان آنها دردسر ساز شده است. اندیشه وضع قوانین ویژه در این خصوص هم چند سالی است که قوت گرفته است. اما تحول تکنولوژی و پیشرفت شیوه‌های هک کردن حساب‌های مجازی سبب شده که این قوانین هم پیوسته به بهینه‌سازی نیاز داشته باشند. اگر در وصیتنامه تصریح نشده باشد، هر اقدام بازماندگان ممکن است با دشواری مواجه شود و همواره احتمال هک شدن حساب‌ها و دستبرد به آنها می‌رود. با آن که به نظر می رسد ایمیل و کلاود (Cloud) حساس‌تر و شخصی‌تر باشند، در واقع لزوما این‌گونه نیست. خیلی‌ها اطلاعات و دیدگاه‌های شخصی‌شان را در فیسبوک می‌گذارند، و این ممکن است پس از مرگ برای بازماندگان مشکل بیافریند، همانگونه که ممکن است برای زندگان هم دردسرساز شود. در مقررات و نکات حقوقی تازه‌ای که فیسبوک تدوین کرده، به بسیاری از این موارد اشاره شده، اما کمتر پیش می‌آید که کاربری بنشیند و این نوع جزئیات را پیش از باز کردن حساب فیسبوک بخواند."

از حدود ۵ سال پیش وکلا و دفاتر حقوقی با تخصص "زندگی مجازی پس از مرگ" شروع به فعالیت کرده‌اند، و به مرور فعالیتشان بیشتر شده است. این وکلا، بر اساس وصیت کسی که درگذشته، عمل می‌کنند و مطابق خواسته های او، حساب‌های مجازی - به طور خاص حساب فیسبوک او - را اداره می کنند و فعال نگاه می دارند.

در سال ۲۰۱۵ فیسبوک سیاست حقوقی ویژه ای برای کاربران مرده وضع کرد. این سیاست، امکان محو شدن حساب کاربر را پس از مرگش فراهم می آورد. اما برای این کار گواهی فوت باید به همراه شناسنامه و مدرک شناسایی بازمانده (یکی از نزدیکان) یا وکیلی که تقاضای بستن صفحه را کرده، به فیسبوک ارائه شود.

گزینه دیگری که پیش روی کاربران است، تبدیل حساب کاربر درگذشته به "حساب یادگاری" است. حساب یادگاری را وارث یا وکیل متوفی اداره می‌کند، که اجازه دانلود کردن آرشیو عکس ها، پست های فیسبوک و دیگر اطلاعاتی را که کاربر در زمان زنده بودن به اشتراک گذاشته، خواهند داشت.

فیسبوک در بخش "امنیت حساب های کاربری" در مورد حساب درگذشتگان توضیح می‌دهد. در این بخش اشاره شده که پس از تبدیل شدن یک حساب کاربری به حساب یادگاری، فقط خویشان، وکلا، یا دوستانی که هویت آنها با ارائه مدرک پذیرفتنی از سوی فیسبوک تأیید شده، می توانند در جستجوی فیسبوکی، نام و حساب کاربر فوت شده را پیدا کنند. همین عده هم، تنها کسانی هستند که می توانند به یاد عزیز درگذشته شان، یادداشت بنویسند و روی آن صفحه پست کنند. وقتی حسابی یادگاری می شود، امکان دستکاری و تغییر آن وجود ندارد.

    خیلی ها اطلاعات و دیدگاه های شخصی شان را در فیس‌بوک می گذارند، و این ممکن است پس از مرگ برای بازماندگان مشکل بیافریند، همانگونه که ممکن است برای زندگان هم دردسرساز شود. در مقررات و نکات حقوقی تازه ای که فیس‌بوک تدوین کرده، به بسیاری از این موارد اشاره شده، اما کمتر پیش می آید که کاربری بنشیند و این نوع جزئیات را پیش از باز کردن حساب فیس‌بوک بخواند.

    بردلی شیر، حقوقدان

صفحه فیسبوک آنها که وصیتی نکرده‌اند و کسی از نزدیکانشان هم در اندیشه تداوم یا توقف فعالیت فیسبوکی شان نیست، پس از مرگشان باز خواهد ماند. اگر صفحه غیرفعال باشد، فیسبوک آن را نمی بندد. اما این، راه را برای هک شدن یا سوءاستفاده باز می گذارد.

جولی، زنی آمریکایی که می گوید تجربه تلخ هک شدن حساب فیسبوک یکی از نزدیکانش، او را بیشتر به عزا نشانده، به سایت فارسی بی بی سی می گوید پس از مرگ خواهر شوهرش، کسی برای بستن حساب فیسبوک او اقدام نکرده است. او با بغض ادامه می دهد:‌ "هیچ کداممان در خانواده چندان اهل فیسبوک و فضای مجازی نیستیم. بعد از مرگش آنقدر سوگوار و بی قرار بودیم که این اصلا به فکرمان نرسید. حالا حساب فیسبوک هک شده و هکر آن به نام خواهر شوهرم، عکس دیگران را می بیند، لایک می کند، کامنت می گذارد، و ...خلاصه، ترسناک است. با فیسبوک تماس گرفته‌ایم و مشغول بررسی این هستیم که چه می شود کرد..."

'تنها فیسبوک است که می‌ماند...'

شوهر لیسا که تخصصش نرم افزار بود و به دنیای مجازی وابستگی خاصی داشت و از نخستین کسانی بود که به فیسبوک پیوست، سال گذشته قربانی بیماری سرطان شد. لیسا می خواست به یاد او و برای آن که فرزندانش جایی برای یاد کردن از پدرشان داشته باشند، حساب فیسبوک همسرش را فعال نگهدارد.

او به سایت فارسی بی‌بی‌سی می گوید: "گاهی سراغ صفحه اش در فیسبوک می روم و فقط یک لحظه حس می کنم زنده است. گاهی برای به یادآوردن گذشته، عکس هایمان را نگاه می کنم و خاطراتمان را مرور می کنم. وقتی دلم خیلی برایش تنگ می شود، یا بچه ها خیلی بی تابی می کنند و بهانه پدرشان را می گیرند، عکس هایی را که در بیمارستان و طی دوران شیمی درمانی از او داریم، نگاه می کنم و به آنها هم نشان می دهم. خیلی از این عکس ها روی فیسبوکش هست. دلخوشی مان این است که از درد و بیماری رها شده. به لطف فیسبوک، حضورش را همچنان در زندگی مان حس می کنیم."

برخی بازماندگان اما، بر سر باز نگهداشتن یا بستن صفحه فیسبوک کاربر درگذشته، اختلاف نظر دارند. یکی از اینها، جیمز است که اصرار دارد صفحه فیسبوک نامزدش مری، به صفحه یادگاری تبدیل شود و باز باشد، اما خانواده نامزدش موافقت نمی کنند. نامزد جوان جیمز در تصادفی کشته شده و وصیتنامه نداشته است. جیمز هم قانونا اختیاری برای دخل و تصرف در خواست خانواده مری ندارد. اما از کوشیدن دست نکشیده و سعی دارد خانواده نامزدش را راضی کند که صفحه را نبندند. جیمز در پاسخ این پرسش که چرا بر خواسته‌اش این همه اصرار می‌ورزد، اشک‌ریزان به بی‌بی‌سی می‌گوید: "احساس می کنم مری این طور می خواست. نه، احساس نمی کنم، یقین دارم."

 

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : فیسبوک ,حساب ,صفحه ,مجازی ,کاربران ,کاربر ,حساب فیسبوک ,سایت فارسی ,حساب کاربر ,صفحه فیسبوک ,اشاره شده، ,مشکل بیافریند، همانگونه ,سایت فارسی بی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : فیسبوک شما بعد از مرگ چه می‌شود؟


تلگرام ,کاربران ,دسترسی ,شبکه ,مجازی ,فضای ,عالی فضای ,شورای عالی ,فضای مجازی ,اوپن سورس ,داده‌های کاربران ,سایت بی‌بی‌سی فارسی

چرا ایران به دنبال سرور تلگرام است؟

:: چرا ایران به دنبال سرور تلگرام است؟
تلگرام ,کاربران ,دسترسی ,شبکه ,مجازی ,فضای ,عالی فضای ,شورای عالی ,فضای مجازی ,اوپن سورس ,داده‌های کاربران ,سایت بی‌بی‌سی فارسی

چرا ایران به دنبال سرور تلگرام است؟

شورای عالی فضای مجازی در ایران به ریاست حسن روحانی به شبکه‌های پیام‌رسان آنلاین یک سال فرصت داده که سرور خود را به ایران منتقل کنند.

در این مصوبه که شنبه هشتم خرداد تصویب شده، نامی از تلگرام برده نشده است، اما از آنجا که در حال حاضر تلگرام پرکاربردترین پیام رسان موبایلی در ایران است، تصور می‌شود که منظور اصلی شورای عالی فضای مجازی این شبکه باشد.

در دو کشور ایران و ازبکستان تلگرام شبکه اصلی پیام رسان آنلاین است. خبرگزاری مهر می‌گوید که محبوبیت این شبکه در ایران به اندازه ای است که ۱۲ درصد پهنای باند اینترنت کشور صرف آن می‌شود و به روایتی بیش از ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد.

محبوب ملت و مطلوب حکومت

بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها و نهادها در تلگرام کانالی دارند که با پیوستن به آن در جریان دیدگاه‌ها و اخبار آنها قرار می‌گیرید. کانال تلگرام منسوب به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران بیش از ۳۵۰ هزار مشترک دارد و روزی چند خبر، عکس یا فیلم مربوط به رهبری در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.

کانال‌های سرگرمی و تفریحی و جوک و طنز هم که ایرانیان علاقه زیادی به آنها دارند، در تلگرام فراوان است و یکی از آنها به نام "بدندید" بیش از یک میلیون عضو دارد. از طریق این پیام‌رسان اجناس و کالاها خرید و فروش می‌شود و حتی کانالی وجود دارد که در آن کاربران تقاضای خود را برای داروهای کمیاب می‌نویسند و از فروشندگان کمک می‌خواهند.

با یک حرکت آسان و به سرعت سه ثانیه می‌توانید خبر و عکس و فیلم را در تلگرام با دوستان و خانواده‌تان به اشتراک بگذارید.

زمانی رتبه اول محبوبیت در ایران به وایبر تعلق داشت و بعد از فیلتر شدن و کند شدن این شبکه پیام‌رسان، همه به تلگرام کوچ کردند.

خط قرمز کجاست؟

با این فراگیری که تلگرام در ایران دارد، دور از انتظار نیست که حکومت ایران به دنبال راهی برای کنترل و نظارت بر آن باشد. زمانی اعلام شد که تلگرام بعد از خودداری از همکاری با حکومت ایران، در این کشور مسدود شده است که تکذیب شد. چند هفته بعد گفته شد که تلگرام خط قرمز ایران را پذیرفته و با دولت ایران در بعضی زمینه‌ها همکاری می‌کند.

هرچند پاول دوروف، مدیر تلگرام می‌گوید تنها خط قرمزش مقررات خود این شرکت است.

حالا شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبر ایران تشکیل شده، تلگرام را تهدید کرده که یا داده‌های کاربران ایرانی را به داخل این کشور منتقل کند یا در ایران مسدود شود.

اما این مصوبه چقدر برای شرکت‌های خارجی مانند تلگرام و واتس آپ قابل اجراست؟

امیر رشیدی، کارشناس دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویوک به سایت بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید، "سرور تلگرام جعبه نیست که سر آن را بگیرند و به داخل ایران منتقل کنند. اطلاعات کاربران آن در کشورهای مختلف ذخیره شده است و این مصوبه به این سادگی قابل اجرا نیست."

پس چرا شورای عالی فضای مجازی چنین موضوعی را تصویب کرده است؟

آقای رشیدی اینطور برداشت می‌کند که درخواست نهایی ایران از تلگرام این است که این شرکت دسترسی لازم را برای مقام‌های ایرانی فراهم کند تا هر وقت تقاضا کردند اطلاعات هر کاربری را بخواهند دریافت کنند.

استدلال رئیس پلیس فناوری اطلاعات ایران برای دستیابی به داده‌های کاربران این است که بتوانند با "داعش فارسی" و "هنجارشکنی" و "جرایم اخلاقی" مقابله کنند.

تلگرام هنوز به این مصوبه شورای عالی فضای مجازی واکنشی نشان نداده است. با همه کشمکش‌هایی که تلگرام با ایران داشته است، این شبکه هنوز به راحتی در داخل ایران در دسترس است و برعکس بسیاری از پیام‌رسان‌ها فیلتر یا مسدود نشده است.

تلگرام چقدر قابل اعتماد است؟

کالین اندرسون، پژوهشگر اینترنت که درباره امنیت سایبری در ایران تحقیق کرده است به سایت بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله تلگرام این است که از سیستم "رمزگذاری سرتاسر" اتوماتیک استفاده نمی‌کند. بنابراین اگر کاربر تلگرام حواسش نباشد، تلگرام توانایی دسترسی به اطلاعات تبادل شده را دارد.

منظور آقای اندرسون این است که اگر کاربر تلگرام سیستم "گفت‌وگوی مخفی" یا "سکرت چت" را فعال نکرده باشد، مدیریت تلگرام یا شخص سوم قادر است به کدهایی که رمزگذاری نشده، دسترسی داشته باشد در حالی که در شبکه‌هایی که رمزگذاری سرتاسری دارند، تنها فرستنده و گیرنده پیام هستند که با دستگاهشان می‌توانند پیام‌ها را بخوانند.

علاوه بر این تمام برنامه‌های تلگرام "اوپن سورس" یا متن باز نوشته نشده است. و به گفته کالین اندرسون آنگونه نیست که همه کارشناسان بدانند دقیقا در آن چه می‌گذرد. اما شبکه‌هایی مانند سیگنال اوپن سورس هستند و امیر رشیدی معتقد است به دلیل اوپن سورس بودن، کارشناسان زیادی آن را زیر و رو کرده‌اند و می‌دانند تا چه اندازه ایمن است.

امیر رشیدی، که برای کمپین حقوق بشر در نیویورک تحقیق می‌کند، می‌گوید که شواهدی دارد که نشان می‌دهد اشخاصی در ایران، مصر و سوریه موفق شده‌اند با درخواست رمز عبور تلگرام و سپس شنود این رمزها از طریق مخابرات زودتر از کاربران به رمز دسترسی پیدا کنند و تلگرام آنها را هک کنند.

فارغ از این که داده‌های کاربران کجا ذخیره شود، او اعتقاد دارد که اشخاصی مانند روزنامه‌نگاران و سیاستمداران بهتر است از شبکه‌هایی استفاده کنند که متن‌باز هستند و کارشناسان ایمنی آنها را تأیید کرده‌اند

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : تلگرام ,کاربران ,دسترسی ,شبکه ,مجازی ,فضای ,عالی فضای ,شورای عالی ,فضای مجازی ,اوپن سورس ,داده‌های کاربران ,سایت بی‌بی‌سی فارسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : چرا ایران به دنبال سرور تلگرام است؟


تونل ,سوئیس ,ساخت ,میلیون ,قطار ,گوتارد ,تونل جهان ,تونل گوتارد ,افتتاح می‌شود ,آغاز ساخت ,عمیق‌ترین تونل ,سوئیس افتتاح می‌شود

طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل جهان پس از نزدیک به دو دهه از آغاز ساخت آن در سوئیس افتتاح می‌شود.

:: طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل جهان پس از نزدیک به دو دهه از آغاز ساخت آن در سوئیس افتتاح می‌شود.
تونل ,سوئیس ,ساخت ,میلیون ,قطار ,گوتارد ,تونل جهان ,تونل گوتارد ,افتتاح می‌شود ,آغاز ساخت ,عمیق‌ترین تونل ,سوئیس افتتاح می‌شود

طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل جهان پس از نزدیک به دو دهه از آغاز ساخت آن

در سوئیس افتتاح می‌شود.

این تونل که طول آن ۵۷ کیلومتر است گوتارد نام دارد و شمال به جنوب سوئیس را از میان کوه‌های آلپ به هم وصل می‌کند.

به گفته سوئیس تونل گوتارد انقلابی در صنعت ترابری اروپا خواهد بود.

محموله‌هایی که تاکنون سالانه به وسیله بیش از یک میلیون تریلی حمل می‌شدند، از این پس با قطار از طریق این تونل منتقل می‌شوند.

رکورد طولانی‌ترین تونل جهان پیش از این متعلق به تونل سیکن با طول ۵۳.۹ کیلومتر در ژاپن بود.

تونل مانش هم که فرانسه را به بریتانیا وصل می‌کند با ۵۰.۵ کیلومتر در جای سوم قرار دارد.

قرار است آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه و ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا در مراسم با شکوه افتتاحیه آن شرکت کنند.

رئیس دفتر ترابری فدرال سوئیس به خبرگزاری رویترز گفت: "این تونل بخشی از هویت سوئیس است و برای ما تسخیر کوه‌هایی آلپ مانند کشف اقیانوس‌های برای هلند‌ی‌هاست."

طرح این پروژه در سال ۱۹۹۲ در طی یک همه‌پرسی با رای مردم تایید شد و ساخت آن حدود ۱۷ سال پیش آغاز شد که تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد دلار هزینه داشته است.

این تونل در برخی از قسمت‌ها تا ۲۳۰۰ متر زیر سطح کوه می‌رود و از میان صخره‌هایی می‌گذرد که گاهی دمای آن تا ۴۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

برای ساختن این تونل بیش از ۲۸ میلیون تن سنگ از کوه‌ها تخلیه شده و در جریان ساخت آن ۹ کارگر جان خود را از دست دادند.

در ساخت تونل گوتارد حدود ۴ میلیون متر مکعب بتون مصرف شده که ۸۴ برابر بتون به کار رفته در ساختمان امپایر استیت در نیویورک است.

این تونل که قرار است در ماه دسامبر امسال آماده بهره‌برداری کامل شود مسیر ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه‌ای زوریخ تا میلان را یک ساعت کاهش می‌دهد.

حدود ۲۶۰ قطار باربری و ۶۵ قطار مسافربری برای این رفت و آمد در این تونل در نظر گرفته شد مسیر تونل را در ۱۷ دقیقه طی خواهند کرد.

بودجه ساخت آن از مالیات ارزش افزوده بر سوخت، عوارض جاده برای وسایل نقلیه سنگین و وام دولتی تامین شده است.

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : تونل ,سوئیس ,ساخت ,میلیون ,قطار ,گوتارد ,تونل جهان ,تونل گوتارد ,افتتاح می‌شود ,آغاز ساخت ,عمیق‌ترین تونل ,سوئیس افتتاح می‌شود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل جهان پس از نزدیک به دو دهه از آغاز ساخت آن در سوئیس افتتاح می‌شود.


تونل ,کندوان ,تونل کندوان

تونل کندوان

:: تونل کندوان
تونل ,کندوان ,تونل کندوان

تونل کندوان

تونل کندوان تونلی است در جاده کرج - چالوس. این تونل در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ از طرف رضا شاه افتتاح گردید. قبل از احداث این تونل، راه میان کرج و چالوس پنج ماه از سال غیر قابل تردد بود. ارتفاع ساخت تونل در ۳۰۳۰ متری کوه‌های البرز و  طول تونل 1883 متر است.

 کار ساخت این تونل با ادوات و ابزار آن سالها، تنها سه سال به طول انجامید.

 گفتنی است که عملیات تعریضی که از سال ۱۳۷۴ بر روی تونل آغاز شد، به صورت غیر اصولی انجام شده و با امکانات و ماشین آلات مدرن امروز بیش از هفت سال به طول انجامید. و هزینه‌ای هفت برابر رقم پیش بینی شده در بر داشت.

 

نام گذاری تونل

محل احداث تونل بسیار سخت‌گذر بوده و درارتفاع بالایی از کوهستان وجود داشت و آن زمان تجهیزات امروزی برای حفر صخره موجود نبود وباید تونل با تجهیزات ابتدایی حفر می‌شد. به علت تبحر اهالی روستایی در نزدیکی تبریز به نام کندوان در کندن سنگ و کوه از کارگرانی از ان روستا جهت کندن تونل استفاده شده است و نهایتا به پاس زحمات مردم آن روستابه پیشنهاد مهندس گرایلی سازنده تونل ، این تونل کندوان نام گرفت.

 

منبع اصلی مطلب : درس ها و روشها
برچسب ها : تونل ,کندوان ,تونل کندوان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : تونل کندوان